Zasadnutia MsZ
Počet zobrazení 1K

zo zasadnutie MsZ 22.10. 2020

pozvanie na rokovanie MsZ 22.10.2020

Program
pozvanie na rokovanie MsZ 22.10.2020 Stiahnúť
Uznesenia
uznesenie 22 10 2020 Stiahnúť
Zápisnica
zápisnica z 22.októbra 2020 MsZ Mesto Spišská Belá Stiahnúť
Účasť poslancov
Účasť poslancov mestského zastupiteľstva Stiahnúť
Materiály
3 Rozpočtové opatrenie 5-2020 Stiahnúť
8 Odpis pohľadávok 2020 Stiahnúť
Bachár žiadosť o zníženie nájmu Stiahnúť
Benišová Stiahnúť
Bjaloncík ml. Stiahnúť
Bjaloncik st Stiahnúť
Bjaloncik1 Stiahnúť
Brtáňová žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy Stiahnúť
cesta na cintorín Strážky Stiahnúť
cesta na cintorín, cesta L. Medňan chodník Stiahnúť
Dudášová Benišová -mapa Stiahnúť
Dudášová Stiahnúť
Dudášová1 Stiahnúť
Džadoňová žiadosť o odkúpenie pozemku Stiahnúť
Griglák mapa Stiahnúť
Griglák Stiahnúť
Informácia o meských stavbách aug-okt. 2020 Stiahnúť
Ján Nebus mapa Stiahnúť
Jančík Mapa Stiahnúť
Jančík žiadosť o odkúpenie pozemku Stiahnúť
Kalafut Stiahnúť
Komisia 15.10.20 Stiahnúť
Kramarčík Stiahnúť
Kramarčík1 Stiahnúť
Kramarčík2 Stiahnúť
Kuchta - Sever mapa Stiahnúť
Kuchta - Sever Stiahnúť
Leukanič Stiahnúť
Leukanič1 Stiahnúť
leukanič2 Stiahnúť
Maťaš odpusenie nájomného Stiahnúť
nebus, Lendak Stiahnúť
Odpis pohľadávok 2020 Jesko LESY Stiahnúť
Sereda žiadosť o prenájom pozemku Stiahnúť
Správa MsZ - dane a poplatky, MPSB-1 Stiahnúť
Suchanovská Stiahnúť
Sumár o školstve pre zastupiteľstvo Stiahnúť
VOS Hv 8-1 Stiahnúť
VOS Hv 8-2 Stiahnúť
Žmijovský žiadosť o odkúpenie pozemku Stiahnúť
Žmijovský Stiahnúť
Stiahnúť
Stiahnúť
Stiahnúť
Stiahnúť
Stiahnúť
Stiahnúť
Stiahnúť


Tags: Zasadnutia MsZ

Najčítanejšie články

Najnovšie články