Zasadnutia MsZ
Počet zobrazení 1K

zo zasadnutia 30.05.2019

Program
pozvanie MsZ 30. máj 2019 Stiahnúť
Uznesenia
Uznenenia z MsZ 30. máj 2019 Stiahnúť
Zápisnica
zápisnica zo zasadnutia MsZ 30 5.2019 Stiahnúť
Účasť poslancov
Účasť poslancov Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej na rokovaniach v Stiahnúť
Materiály
VZN 5 2019 Stiahnúť
Navrh_VZN-Príloha_záv.časť_ÚPN Stiahnúť
Vyhodnotenie neakceptovaných pripomienok - pre MZ Stiahnúť
Vyhodnotenie_neakceptovane pripomienky_31.1.2019 Stiahnúť
Všetko_ZaD_č.3 Stiahnúť
L. novomeského Spišská Belá Situácia 2520x297 Stiahnúť
Lesy ujma Stiahnúť
SITUACIA-NAVRH - cyklochodník Stiahnúť
Zmeny územného plánu Stiahnúť
Situácia PVE zámena Stiahnúť
Závacká 2 Stiahnúť
Zápis do prvého ročníka ZŠ 2019-2020 Stiahnúť
náhrada za ommedzenie bežného obh. lesa Stiahnúť
Informácia pre MZ - 30.5.2019- o výberovom konaní na riaditeľa MŠ-výsledok Stiahnúť
Zámena Slodičák Stiahnúť
Predaj Kučera 2 Stiahnúť
Predaj Kučera 1 Stiahnúť
Zámena Matfiaková Stiahnúť
Správa MsZ - MŠ Stiahnúť
Zámena Jašňák Sp.Belá Stiahnúť
Ponuka Recomp Stiahnúť
Prenájom AGRO KMK Stiahnúť
Zámena Džadoň Stiahnúť
Zámena Jašňák Stiahnúť
Odkúpenie pozemku Mesto Strážky Stiahnúť
Zámena PVE Stiahnúť
Predaj Závacká Stiahnúť
VB - Mitráš Stiahnúť
Jusufi Nadr Stiahnúť
AGROSTAV , Z.Havira Boryová , kúpa , zámena Stiahnúť
Mesto KK žiadosť Stiahnúť
situácia Kežmarok mesto Stiahnúť


Tags: Zasadnutia MsZ

Najčítanejšie články

Najnovšie články