Zasadnutia MsZ
Počet zobrazení 1K

zo zasadnutia 27.8.2019

Program
pozvanie 27.8.2019 MsZ (automaticky uložené) Stiahnúť
Uznesenia
Uznesenia MsZ 27 8 2019 s Stiahnúť
Zápisnica
zápisnica zo zasadnutia 27.8.2019 MsZ Stiahnúť
Účasť poslancov
Účasť poslancov Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej na rokovaniach v Stiahnúť
Materiály
Správa HK Stiahnúť
1Rozbor 30062019 Stiahnúť
2Príjmy 30062019 Stiahnúť
4Výdavky 30062019 Stiahnúť
5Výdavky s RO 30062019 Stiahnúť
6Programové plnenie polrok 2019 Stiahnúť
Bytovky Družstevná Stiahnúť
EURONET SERVICE Stiahnúť
Harnišová GP Stiahnúť
Harnišová Stiahnúť
Ing. Bekeš Stiahnúť
Ing. Ganzarčík 2 Stiahnúť
Ing. Ganzarčík Stiahnúť
Kópia - NP HVZ-01 Stiahnúť
Krempaský Stiahnúť
Krišanda Stiahnúť
Martin Kostka Stiahnúť
Mesto KK žiadosť Stiahnúť
Novomeského_Spišská Belá Stiahnúť
Predaj Závacká Stiahnúť
rozpočtové opatrenie 5up Stiahnúť
Schema_dopravy Stiahnúť
situácia Kežmarok mesto Stiahnúť
Situácia PVE zámena Stiahnúť
Sl. zväz sankárov Stiahnúť
Sladký sen Stiahnúť
Šelep GP Stiahnúť
Zámena Čarnogurský Stiahnúť
zámena PVE 2 Stiahnúť
Zámena PVE Stiahnúť
Závacká GP Stiahnúť
Zmluva univerzal Stiahnúť


Tags: Zasadnutia MsZ

Najčítanejšie články

Najnovšie články