Zasadnutia MsZ
Počet zobrazení 114

zo zasadnutia MsZ 25.4.2024

Program
pozvanie MsZ 25 4 Stiahnúť
Uznesenia
uznesenia zo zasadania MsZ 25 4 2024 Stiahnúť
Účasť poslancov
Ucast-poslancov-Mestskeho-zastupitelstva-v-Spisskej-Belej-na-rokovaniach-v (1) Stiahnúť
Materiály
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Spišská Belá_ uzn_MsZ_43_2024_25042024 Stiahnúť
Prevádzkový poriadok DC Strážky - aktualizácia Stiahnúť
Zmeny a doplnky č.5 ÚPN Spišská Belá - Sprievodná správa Stiahnúť
1_Rozpočtové opatrenie RO ÚUFP 02_2024 Stiahnúť
Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu – Zmeny a doplnky č.5 Územného plánu mesta Spišská Belá Stiahnúť
2_Dôvodová správa_Dodatok k Zásadam Stiahnúť
1_RO3_MsZ_rozpočtové opatrenie 3-2024 MsZ Stiahnúť
RTIC-Sprava-o-cinnosti-za-r.-2023 Stiahnúť
Správa o hospodárení MPSB za rok 2023 Stiahnúť
Informácia o projektoch MsZ 25042024 Stiahnúť
Horák, Tomáš a Horák, Branislav - zámena pozemkov pri RD Nová 53 Stiahnúť
Komentár k lesom 2023 MsZ Stiahnúť
Komentár k lesom 2024 - plán Stiahnúť
Plán 2023(DR) Stiahnúť
Ťažbová, pestovná činnosť - MsZ Stiahnúť


Tags: Zasadnutia MsZ

Najčítanejšie články

Najnovšie články