Zasadnutia MsZ
Počet zobrazení 188

Zo zasadnutia MsZ 8.2.2024

Program
pozvanie 8.2.2024 Stiahnúť
Uznesenia
Uznesenia 8.2.2024 - final Stiahnúť
Účasť poslancov
Účasť poslancov Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej na rokovaniach v Stiahnúť
Stiahnúť
Materiály
Zverejnenie zameru Plesnivec-1 Stiahnúť
5_2_Použitie RF 1 RO MsZ 1_2024 Stiahnúť
5_1_rozpočtové opatrenie 1-2024 MsZ Stiahnúť
19_Zverejnenie zameru Plesnivec_ Stiahnúť
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Spišská Belá_ uzn_MsZ_3_2024_08022024 Stiahnúť
Správa o činnosti 2023 Stiahnúť
Správa pre MsZ - petície, lesy Stiahnúť
Vyhlásené výzvy_plánované projekty Stiahnúť
6_Návrh VZN 1_2024 Stiahnúť
VZN 1_2024 Stiahnúť
10_Dôvodová správa_Memorandum Stiahnúť


Tags: Zasadnutia MsZ

Najčítanejšie články

Najnovšie články