Zasadnutia MsZ
Počet zobrazení 174

Zo zasadnutia MsZ 7.3.2024

Program
pozvanie na MsZ 7.3. Stiahnúť
Uznesenia
uznesenie 7 3.2024 Stiahnúť
Účasť poslancov
Ucast-poslancov-Mestskeho-zastupitelstva-v-Spisskej-Belej-na-rokovaniach-v (1) Stiahnúť
Materiály
RO2_MsZ_rozpočtové opatrenie 2-2024 MsZ Stiahnúť
Tomáš Lizák a Jana Lizáková, odpredaj časti pozemku C KN 157, k.ú. Strážky Stiahnúť
Kontrola uznesení 0307 Stiahnúť
Miroslav Pisarčík a Martina Pisarčíková, Ing. Boris Leščák a Ing.arch.Simona Leščáková - odpredaj pozemku, zriadenie vecného bremena Stiahnúť
Návrh na prenájom pozemkov Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. Stiahnúť
Návrh na prenájom poľnohospodárskych pozemkov QWALTPAKA s.r.o. Stiahnúť
Návrh na prenájom poľnohospodárskych pozemkov Tomáš Kellner, Hradisko Stiahnúť
6_4_RO primátor 01_2024 02.01.2024 Stiahnúť
16_Dôvodová správa_nájom_Plesnivec Stiahnúť
6_2_Úprava č 8_2023 Stiahnúť
6_3_RO ÚUFP 01_2024 31.01.2024 Stiahnúť
6_1_rozpočtové opatrenie primátor 6-2023 Stiahnúť
Príloha č. 1 k uzn 27 _Dôvodová správa_výška nájomného bytov Stiahnúť
Návrh na prenájom pozemkov ŠOP Banská Bystrica Stiahnúť


Tags: Zasadnutia MsZ

Najčítanejšie články

Najnovšie články