hocico...
Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 161

VZN 3/2022

Všeobecné záväzné nariadenie MESTA SPIŠSKÁ BELÁ č. 3/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 4/2019, 1/2021 a 1/2022  o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá a o úhradách za tieto sociálne služby

Názov prílohy Odkaz
VZN-august-2022-prepravna-sluzba-a-stravne-1-3(1) Stiahnuť
Najnovšie články