Z denníka MsP

Z denníka mestskej polície – jún 2013

1. a 2. jún Už tradične sa v týchto dňoch uskutočnili „Dni mesta“. Aj vďaka pričineniu príslušníkov MsP a posilneným hliadka prebehli dôstojne…

 Z denníka mestskej polície -február 2013

07. február Zber úrody je  radosť, zberateľstvo vášeň… a vláčenie opilcov z ulíc do ich príbytkov takmer každodenná súčasť práce mestských…

Z denníka mestskej polície – december 2012

1. a 2. december Počas týchto „pracovných dňoch“ sa podarilo hliadke MsP v mestských lesoch objaviť 7 „dobrovoľných“ ochrancov prírody. Všetci zistení…

Z denníka mestskej polície – máj 2012

4. máj Ranné príchody školských autobusov idúcich s presnosťou „švajčiarskych“ hodín boli predzvesťou úspešného úlovku hliadky MsP. V prístrešku zastávky SAD si…