Z denníka mestskej polície – marec 2013

01. marec

Prvý marcový deň, krátko popoludní bola hliadka MsP privolaná na ulicu SNP k prevereniu neohlásenej protestnej akcie… Keď policajti dorazili k budove obchodného domu, na „palisádach“ zbadali neznámeho muža, ktorý tam ležal vedľa fľaše lacného ovocného vína a neschopný chôdze, tak okoloidúcim občanom demonštroval ako štát „marginalizovaným skupinám“ poskytuje málo finančných prostriedkov a núti ich piť nekvalitný alkohol, spôsobujúci nevoľnosť a dezorientáciu. Preverením totožnosti samozvaného „bojovníka za práva menšín“ bolo zistené, že sa ide o Mariána P. z neďalekej obce Rakúsy a nakoľko sa jeho počínanie celkom nezhodovalo s literou zákona, bol za svoje snaženie prejednaný v blokovom konaní, uložením blokovej pokuty.

 

04. marec

Len čo sa mesto ponorilo do tmy, bola hliadka MsP kontaktovaná obsluhou kamerového systému, ktorá oznámila, že na Hviezdoslavovej ulici stojí neznámy muž v značne podnapitom stave a močí na chodník. Následne sa muž presunul na parkovisko pod mestským úradom, kde ho policajti vyzvali, aby k svojmu konaniu podal vysvetlenie. Muž na výzvu však nereagoval a dal sa na útek, no už po krátkom prenasledovaní bol zadržaný na Petzvalovej ulici, pred bytovým domom č. 28. Tam sa z neznámeho muža vykľul „starý známy“ Rastislav M. bývajúci v tomto bytovom dome, ktorý namiesto podania vysvetlenia vyzval policajtov, aby sa s ním šli biť… Jeho výzva však nepadla na úrodnú pôdu a policajti opitého nespratníka odovzdali rodinným príslušníkom. Vec bola následne postúpená správnemu orgánu.

 

15. marec

Počas podvečernej kontroly priestorov Face Clubu upútali pozornosť hliadky MsP dvaja mladíci, ktorí boli zjavne pod vplyvom alkoholu. Po vykonaní orientačnej dychovej skúšky na zistenie obsahu alkoholu v dychu boli u obidvoch mládencov zistené pozitívne hodnoty. Tvrdenia previnilcov, že obaja tesne pred dychovou skúškou zjedli keksy zn. Mila neobstáli a po vykonaní opakovanej skúšky chlapcom prístroj ukázal ešte vyššie hodnoty. Spomenuté sladkosti teda museli zaliať „slušným množstvom“ alkoholu, čo nakoniec „bez mučenia“ priznali. Mladí muži sa svojim konaním dopustili správnych deliktov a budú prejednaní v správnom konaní. A pre všetkých milovníkov sladkostí treba uviesť, že z niektorých sa naozaj dá „nafúkať“, ale ide len o krátkodobý efekt, ktorý po pár minútach zmizne, takže za volantom, či v práci si svoju dobrotu nikto nemusí odopierať…

 

20. marec

Krátko predpoludním bolo na oddelení MsP prijatých niekoľko telefonických hovorov od občanov, ktorí sa sťažovali, že na Hviezdoslavovej ulici si niekto „prezúva“ svoje vozidlo priamo na chodníku a bráni tak chodcom v jeho riadnom užívaní. Po dostavení sa hliadky na tvar miesta bolo zistené, že chodník so svojim vozidlom blokuje Peter P. z Hviezdoslavovej ulice. Keď hliadka menovanému vysvetlila, že sa svojim konaním dopúšťa priestupku a navyše ničí povrch nie tak dávno dokončeného chodníka, muž odpovedal otázkou:  „prečo polícia nerieši cigánov“, ale si berie na mušku práve jeho osobu… Policajti mu na to dali jednoznačnú odpoveď – každý zistený priestupok sa  prejednáva bez rozdielu a následne Petra doriešila v blokovom konaní, uložením blokovej pokuty.

 

22. marec

Táto piatková nočná služba policajtom nezačala práve najlepšie. Krátko po 21:00 hod. prijala hliadka telefonický hovor od neznámeho občana, ktorý ju upozornil na muža, ležiaceho v značne podnapitom stave pred vchodom do Face Clubu. Počas preverovania oznamu bolo zistené, že opitý muž sa medzičasom pozviechal a už podopieral stĺp verejného osvetlenia. Na príchod hliadky a výzvu, aby preukázal svoju totožnosť mladík reagoval sériou vulgárnych výrazov, za ktoré si vyslúžil pozvanie na policajnú stanicu. Po krátkej osobnej prehliadke bol u menovaného objavený občiansky preukaz a mobil. Po telefonickom hovore s rodičmi chlapca bol zabezpečený jeho prevoz do obce Spišské Hanušovce. Na otázku policajtov, či priviedlo Tomáša do nášho mesta množstvo barov prišla zaujímavá odpoveď. Ich syn mal mať ráno kurz prvej pomoci, lebo si práve robí „vodičák“. No možno by nebolo občas od veci vykonať s kolegami od štátnej polície kontrolu žiakov v autoškole…. Za utŕžené nadávky a „ogrcané“ oddelenie bola menovanému udelená bloková pokuta, ktorú uhradil otec priestupcu.

Spracoval: kolektív príslušníkov MsP

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X