Z denníka mestskej polície – december 2012

1. a 2. december

Počas týchto „pracovných dňoch“ sa podarilo hliadke MsP v mestských lesoch objaviť 7 „dobrovoľných“ ochrancov prírody. Všetci zistení pracovníci sa však za svoju dobrovoľnícku činnosť dožadovali aj odmeny, ktorú sa rozhodli „vybrať“ vo forme naturálnych dávok. Zaujímavé je však vyjadrenie všetkých páchateľov, ktorí napriek tomu, že na zber dreva v mestských lesoch je potrebné povolenie, toto zámerne ignorujú a jediným ospravedlnením pre nich je, že nemôžu nechať doma zmrznúť deti. Povolenie na zber dreva si ani nevybavujú, lebo predsa „oni“ za drevo platiť nemôžu. V každom prípade je ich konanie vyhodnotené policajtmi ako protiprávne a za zistené krádeže dreva sú postihovaní v zmysle platnej legislatívy.

 

5. december

Krátko po 13,30 hodine bol prijatý telefonický hovor od oznamovateľa Romana Š. ktorý hliadke oznámil, že na stavenisku svojho brata zadržal podozrivú osobu, ktorá sa pokúšala odcudziť plastové rúrky. Po príchode hliadky na miesto bolo zistené, že do rúk jastraba sa dostal František H. z Krížovej Vsi. František známa „firma“ Belanských nehnuteľností tento krát už neodišiel zo staveniska beztrestne. Po predvedení páchateľa na oddelenie MsP bolo jeho vyjadrenie až komické. On nič neukradol, (veď ho predsa prichytili) a na stavbu prišiel preto, lebo mu doma prasklo vodovodné potrubie. Na otázku prečo si plastové rúrky nešiel kúpiť do obchodu, odpovedal, že tam „predsa“ chcú predsa peniaze…..

 

Vo večerných hodinách v čase okolo 20.20 hodine sa dostavili na oddelenie MsP dve neznáme osoby. Tie policajtom oznámil, že na Mierovej ulici v podchode pri vchode č.3 leží na zemi neznáma osoba. Po príchode hliadky na miesto bolo zistené, že Lukáš D. z blízkej bytovky prehral štafetový beh „pohostinskými“ podnikmi v našom meste a tesne pred cieľom to vzdal. Po jeho zobudení policajtmi začal byť Lukáš k mužom zákona agresívny a drzí. Porekadlo : „Za dobrotu na žobrotu…“ v tomto prípade platilo dvojnásobne a za takéto správanie neobišiel bez pokuty.

 

8. december

Krátko po polnoci sa do zorného poľa službukonajúcej policajnej hliadky dostal Marek P. z Hviezdoslavovej ulice. Ten sa v neskorej nočnej hodine „dobýjal“ do budovy  evanjelickej fary. Nikto však doma dvere neotváral, hoci sa hore svietilo… a tak sa zo „zlosti“ vymočil na chodník pred uvedenú budovu. Po krátkom rozhovore s priestupcom bolo zistené, že Marek sa nachádza v „inej dimenzii“ a dnešný deň s ním nebude žiadna reč. Jedinú súvislú vetu, ktorú menovaný dokázal ešte zo seba dostať bolo : „Idem piť ďalej!“ a bez slova z miesta odišiel do centra mesta. V nasledujúcich dňoch Mareka čakalo „pozvanie na kus reči“, kde si  menovaný chybu vo svojom správaní priznal a za priestupok zaplatil blokovú pokutu.

 

13. december

Význam slova zábavná pyrotechnika si tento večer svojským spôsobom vysvetlili traja maloletí chlapci. Niekoľko telefonátov a aj naše postrehy od obsluhy kamerového systému prinútili hliadku MsP „odskočiť“ si na sídlisko na Mierovú ulicu. Hlavným aktérom dnešného večera sa stal maloletý Damián T. aj so svojimi pomocníkmi maloletými bratmi Sebastiánom a Aurelom S. všetci z blízkych bytoviek. Spôsob akým „odpaľovali“ petardy, by určite zaskočil aj vojenských profesionálov. Určite si chlapci svoje konanie dôsledne neuvedomovali, keď zapálené petardy skončili pod zaparkovanými autami na parkovisku, alebo zahrabané pod kopou kamienkov na detskom ihrisku. Škody, ktoré mohli spôsobiť by určite nepotešili ich rodičov. So všetkými prítomnými chlapcami policajti vykonali pohovor v prítomnosti rodičov a tak dúfame, že toto naše spoločné stretnutie bolo prvé a zároveň aj posledné v živote.

 

27. december

Večernú oblohu nášho mesta krátko po 21.00 hodine „ozdobil“ ohňostroj rodiny J. a M.R. zo Záhradnej ulice. Počas krátkeho presunu „zákutiami“ ulíc nášho mesta sa hliadka MsP dostavila až do areálu školského dvora na Moskovskej ulice. Tam policajti natrafili na skupinu 8 občanov „oslavujúcich“ predčasný príchod nového roku aj s pohárikmi šampanského.  Tí ako dôvod oslavy uviedli, že majú návštevu z Čiech a že povolenie na odpálenie ohňostroja dostali na základe telefonického hovoru. Na mieste im však policajti oznámili, že povolenie používať zábavnú pyrotechniku je možné beztrestne používať len v zmysle platného VZN č. 5/2006 o používaní pyrotechnických predmetov na zábavné účely. Podľa tohto nariadenia je zakázané používať pyrotechnické výrobky na zábavné účely na verejných priestranstvách na celom území mesta počas celého roka. Uvedený zákaz sa netýka len času od 31.decembra od 18.00 hod. do 1. januára do 6.00 hod. A za požívanie alkoholických nápojov na území mesta v zmysle platného VZN č.06/2006 im taktiež hrozí sankcia. Keďže neznalosť zákona nikoho neospravedlňuje a tento ich prehrešok bol prvý v našej „databáze“ boli všetci prítomní vyriešení napomenutím.

Spracoval: kolektív príslušníkov MsP

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X