Z denníka mestskej polície – marec 2012

2. marec

O 22,45 hodine bol hliadkou MsP prichytený pri fajčení v zastávke SAD na ulici SNP maloletý Marek R. z Podhoran. Je zarážajúce, že v jeho veku a uvedenom čase nikomu doma nechýbal. Napriek tomu, že ako maloletý za priestupok nie je zodpovedný, vec neostane bez odozvy a bude oznámená na ÚPSVAR na oddelenie sociálnej kurately.

 

5. až 9. marec

Po inšpirovaní týždňovými akciami v hypermarketoch bola podobná akcia zorganizovaná aj na tunajšom oddelení MsP. Tá naša niesla názov „jarný lovecký týždeň“ a bola zameraná na elimináciu nájazdov osadníkov drancujúcich mestské lesy v blízkosti obce Rakúsy. V priebehu piatich dní bolo zadržaných množstvo nelegálnych „drevorubačov“, ktorým boli zároveň odňaté rôzne sekacie nástroje, často pripomínajúce múzejné exponáty z doby kamennej. Každý previnilec bol vyriešený podľa zásluhy v zmysle zákona.

 

13. marec

Počas obedňajšej prestávky po vyčerpávajúcom „pracovnom“ dopoludní si naše trvalky Maroš M. z ulice Slnečnej a Rastislav M. z ulice Petzvalovej pri OD Jednota zdvíhali hladinu inzulínu požívaním sladkého moku vykvaseného z odpadového ovocia. Ani tentoraz ich konanie neuniklo kamerám MsP a obaja boli riešení blokovými pokutami.

 

14. marec

Krátko pred začiatkom náročného dňa miestnych deviatakov, ktorý bol v znamení monitoringu si mladistvý Adam M. z Tatranskej ulice ventiloval vysokú hladinu stresových hormónov dávkou nikotínu v areáli základnej školy na Letnej ulici. Všetky doterajšie vylomeniny, za ktoré bol doposiaľ „nepostihnuteľný“ sa skončili vo februári prevzatím si  občianskeho preukazu.  Za uvedený priestupok bol vyriešený blokovou pokutou.

 

V ten istý deň bol v popoludňajších hodinách prijatý spisový materiál zo Železničnej polície Poprad. Z obsahu spisu bolo zistené, že v mesiaci február hliadka železničnej polície našla na koľajisku železničnej stanice na mol opitú mladistvú Martinu G. z nášho mesta. Dôvodom alkoholického opojenia mala byť akcia s názvom „Deň diamantových pečení“ organizovaná pri príležitosti začiatku jarných prázdnin. Vec bola mestom vyriešená v správnom konaní.

 

15. marca

Do manželskej debaty na Slnečnej ulici sa bez vyzvania „zapojila“ Renáta H., bytom na tej istej ulici. Nakoľko sa  rozhovor týkal vierovyznania a názor manželov sa celkom nezhodoval s názorom menovanej Renáty, tá sa po vzore križiackych výprav pustila do boja. Do tohto zápasu však nevstúpila ozbrojená mečom, ale svojim ostrým jazykom častovala svojich súperov nepublikovateľnými slovnými výrazmi. Po zadokumentovaní bola vec odstúpená na správne konanie.

 

18. marec

Poriadne rušnú nočnú zažila hliadka MsP, ktorá krátko po polnoci riešila bandu výtržníkov z obce Ružbachy. Očarení krásou koša na psie exkrementy sa rozhodli, že si tento unikátny kúsok vezmú zo sebou. Netušili však, že táto batožina sa taxikárovi, ktorý ich mal odviezť domov nebude páčiť a do svojho vozidla ju nenaloží. Preto ho nechali pohodený na ulici SNP pri prístrešku SAD. Bohužiaľ, sa ich konanie nepozdávalo ani obsluhe kamerového systému MsP, ktorá sa im detailne pozrela na zúbky a na základe nasnímaného záznamu bol zberateľ identifikovaný a jeho vyčíňanie prejednané v zmysle zákona.

 

Niečo po 01.00 hod. je noc ešte mladá, bola by škoda ísť spať… Podobná myšlienka zrejme podnietila dvojicu Patrika D. z Letnej ulice a Mareka B. z ulice Osloboditeľov, aby nasadli do svojho červeného „fára“ a šli sa popreháňať po uliciach nášho mesta. Čo na tom, že mal vodič 1,5 ‰ alkoholu v krvi, veď mal svoje vozidlo plne pod kontrolou. To však trvalo len do chvíle, kým dorazili na ulicu Tatranskú, kde tesne minuli skupinu ľudí a asfaltová cesta sa odrazu premenila na zorané pole. Tam si uvedomili, že hra skončila a je čas odísť. Uzamkli vozidlo a pokúsili sa z miesta odísť domov. V beztrestnom odchode zo scény im však zabránila hliadka MsP, ktorá vodiča odovzdala do rúk štátnej polícii.

 

Svoj názor, že v noci sa nemá čo spať v čase okolo 03.15 hod. prezentoval Juraj D. z ulice Novej, ktorý sa práve vrátil z „veľkého sveta“ a cítil potrebu vykričať to celému mestu. Okoloidúca hliadka MsP však na vec mala trochu iný názor a ukričaného občana upozornila na rušenie nočného kľudu. Po krátkom upokojení mládenca sa však situácia zopakovala s tým, že ku kriku sa pridalo aj kopanie do odpadkového koša pri novej budove VÚB. Prichádzajúcu policajnú hliadku nezabudol privítať vulgarizmami na adresu mesta aj polície.   Tento raz už nebol riešený napomenutím, ale blokovou pokutou. To by sa podľa jeho tvrdenia vo veľkom meste nemohlo stať…

 

27. marec

Na základe anonymného oznámenia bol v centre mesta spozorovaný neznámy muž, ktorý sa tam pokúšal okoloidúcim predať motorovú pílu pochybnej kvality. Jeho pokusy boli zakrátko ukončené predvedením na oddelenie MsP. Po prelomení jazykovej bariéry pomocou modernej techniky bolo zistené, že Aladár k nám pricestoval až z ďalekého Rumunska pričom tvrdil, že k nám dorazil pešo a sám. Toto neuveriteľné tvrdenie však po chvíli naštrbila jeho matka, ktorá zazvonila na naše dvere a chcela svojho syna späť z „áreštu“. Za nelegálny predaj na území mesta ho nakoniec musela „vykúpiť“ a uhradila za neho uloženú blokovú pokutu.

 

30. marec

Pokusy o nelegálne podnikanie cudzincov v našom meste nie sú výnimočným javom, ale zvyčajne končia na tunajšom oddelení MsP. O tomto fakte sa presvedčila aj „perfektne zohratá“ dvojica poľských predavačov kobercov, ktorí od rána vyzváňali pri dverách našich občanov a „ponúkali“ im svoje produkty. Prvý z nich bol aj po vyrozprávaní bájky, za ktorú by sa nehanbil ani Ezop policajnou hliadkou riešený priamo na mieste prichytenia na ulici Osloboditeľov blokovou pokutou. Druhý predajca po pokuse o ukrytie kontrabandu a krátkom unikaní pred spravodlivosťou dopadol ako jeho kumpán a zaplatil tiež.

Spracoval: kolektív príslušníkov MsP

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X