Z denníka mestskej polície – január 2013

1. január

Krátko po polnoci sa na hliadku MsP obrátil jeden z obyvateľov nášho mesta s netradičnou žiadosťou. Pokračujúce nezhody v manželskom živote chcel riešiť s niektorými našimi kolegami a dožadoval sa, aby bol „zatvorený na 7 rokov“ do niektorého „rekreačného zariadenia“ v správe ministerstva spravodlivosti. Hliadka menovanému však vysvetlila, aby po „vyšumení“ šampanského z hlavy navštívil najbližšiu cestovnú kanceláriu a tam si našiel rekreačný pobyt korešpondujúci so svojou peňaženkou.

 

3. január

Pre „zmysluplné“ strávenie zimného popoludnia sa rozhodli mladistvý Samuel S. z Mierovej ulice a mladistvý Dominik A. toho času z ulice Hviezdoslavovej. Inšpirovaní silvestrovským ohňostrojom, doma pozbierali zvyšky zábavnej pyrotechniky a bez ohľadu nato, že svojim konaním porušujú zákon vystrieľali niekoľko „PRASKAJÚCICH KOMÉT“ priamo do okna jedného z bytov na sídlisku Mierová. Po tomto výčine sa spokojní sami zo sebou odobrali domov v očakávaní, že nikto nezistí čo vyviedli… Zakrátko im však na dvere zaklopala hliadka MsP, ktorá po objasnení všetkých okolností spáchania uvedeného priestupku prejednala vinníkov v zmysle zákona.

Po doriešení tohto incidentu sa krátko pred koncom dopoludňajšej zmeny odohral ďalší a to pomerne drsnejší príbeh. Vzájomné nezhody Tomáša H. z Mierovej ulice a Milana H. z Kežmarku. Pozadie celého incidentu nám celkom nie sú známe, ale vzájomný spor oboch mužov bol ukončený krvavou bitkou, kde hlavnú úlohu zohral kľúč na kolesá. Ten sa v rukách spomenutých mužov mohol stať aj vraždiacim nástrojom. Vzhľadom na početné krvavé zranenia Tomáša a jeho protivníka boli na miesto privolané vozidlá RZP a kolegovia z OOPZ, ktorí prípad prevzali a začali vo veci trestné stíhanie.

 

07. január

Policajti sa pri svojej práci často stretávajú s hrubým a arogantným správaním. Inak tomu nebolo ani počas prejednávania dopravného priestupku na ulici SNP, keď jeho páchateľ na výzvu hliadky, aby  preukázal svoju totožnosť a podal vysvetlenie k spáchanému priestupku nereagoval a z miesta skutku jednoducho ušiel. Pri následnej lustrácii evidenčného čísla predmetného vozidla a ďalšom objasňovaní priestupku sa policajti dopracovali k zarážajúcemu záveru… Ako držiteľ vozidla totiž figurovala obec z neďalekej dediny a jeho vodičom bol sám starosta. Aj hlava obce sa však musí zodpovedať za svoje „prešľapy“ a preto bola vec uzavretá uložením primeranej blokovej pokuty.

 

13. január

Toto skoré ráno sa všetko mohlo skončiť bez akýchkoľvek problémov, kedy…. dávkami alkoholu povzbudení mládenci miesto „priamej“ cesty domov nevyvolali pästný konflikt v blízkosti miestnej diskotéky. Kto, čo, kde a s kým nebolo v danú chvíľu podstatné. Podstatné v danej chvíli asi bolo len udierať. Do tohto víru udalostí sa „priplietla“ hliadka MsP, ktorá sa pokúšala situáciu na mieste vyriešiť. Odvaha mládencov naozaj nemala medze a „účastníci“ súboja nemali zábrany sa pustiť do policajtov nielen slovne. Vzhľadom k tomu, že nedošlo k zraneniu účastníkov bitky boli všetci aktéri vyriešený pokutami, ale v takomto prípade je možné použiť aj ustanovenie § 321 zákona č.300/2005 Z. z (útok na verejného činiteľa).

 

14. január

O voľné pokračovanie úspešnej trilógie „Pán Prsteňov“ sa tento večer pokúsil náš herec Igor S. z Hviezdoslavovej ulice. Ten sa už roky pravidelne stará o „efektívne“ využitie pracovného času nás mestských policajtov. V tento studený januárový večer však určite nesklamal a využil všetky dostupné ľudské zdroje MsP, vrátane obsluhy kamerového systému na sto percent. Tento krát však nepotreboval odviesť domov, ako mnohokrát pred tým. Ani nesimuloval epileptický záchvat a dokonca sa nepokúsil ani o samovraždu… Dôvodom jeho návštevy bol prsteň zaseknutý na jeho opuchnutom prste, ktorý si nemohol dať dolu, lebo v rámci úsporných opatrení zohnal kovový krúžok o číslo menší, ako potreboval. Po neúspešnom vysvetľovaní, že na MsP sa podobné problémy neriešia sa hliadka napokon rozhodla spustiť záchrannú akciu s názvom „Pán prsteňov“ a v súčinnosti s hasičmi Igora jeho ozdoby zbavila. Nakoľko vec neunikla pozornosti médíí a z hlavného aktéra sa stala hviezda, ostáva len dúfať, že si v snahe o udržanie popularity opäť niečo na seba nenavlečie… Nemuselo by sa už to skončiť happy endom.

 

15. január

V tento kľudný zimný večer hliadku MsP delilo od konca služby 1,5 hodiny, keď tu náhle zbrnčal telefón. Osoba v telefóne uviedla, že 3 nespratníci jej hádžu snehové gule do okna a keď sa ukáže v okne, tak sa všetci skryjú za bytové domy na Petzvalovej ulici. Hliadka sa však už počas prijímania telefonátu presúvala na miesto incidentu, lenže trojica ostrostrelcov sa pri bytovkách nenachádzala. Tak ako vo väčšine prípadov hliadke poslúžil kamerový systém, ktorý „podozrivú“ trojicu našiel pri MŠ Mierová. Počas prenasledovania našich nespratníkov si to chlapci rozmysleli a vzali nohy na plecia, pričom začali utekať smerom na ulicu Mierovú. Aké však muselo byť ich prekvapenie, keď pri OD Jednota si museli svoj beh  rozmyslieť. A dôvod? Príslušník MsP už ich čakal pri služobnom vozidle a s úsmevom vítal našich „bežcov“. No a ako býva v takýchto prípadoch išlo o naše staré známe tváre a to mladistvých Branislava M. a Michala B. obaja z Petzvalovej ulice a maloletého Michala H. z ulice Slnečnej. V nasledujúcich dňoch boli všetci aktéri predvolaní na oddelenie aj so svojím zákonnými zástupcami k doriešeniu zisteného priestupku. Možno si niekedy v živote chlapci uvedomia, že otravovať ľudí po ťažkej práci sa nerobí a ktovie, ako sa budú na vec pozerať z odstupom času, keď sa nájdu iné deti, ktoré budú aj im znepríjemňovať pokojné zimné večery.

 

17. január

Hliadka MsP vykonávala v uvedený deň kontrolu v mestských lesoch. Tento deň sa zdal byť celkom kľudným, čoho svedkom mohli byť aj vtáčiky v lese, ktoré sa v ten ako keby niekde zamkli. Počas takejto „zdravotnej prechádzky“ boli spozorované rôzne hlasy komunikujúce v nám nezrozumiteľnej forme. Hoci sa dvojčlenná hliadka MsP nachádzala ešte stále na území Slovenskej republiky s prichádzajúcimi zvukmi policajti nadobudli dojem, že sa museli stratiť v lese a pravdepodobne sa nachádzajú niekde na cudzom území. Po krátkej chvíli sa policajti osobne stretli s 22 členmi známeho kmeňa „El chupacabra“, ktorí sa usídlili v blízkosti našich mestských lesov. Tento kmeň sa podľa povery vyskytuje na hraniciach medzi USA a Mexikom a vyznačuje sa tým, že za obeť požiera všetko živé, čo sa nachádza v jeho okolí. Lenže tam ich videli len vyvolení ľudia. Na rozdiel od nich sa tento kmeň v mestských lesoch  pohybuje často a nie je problém ho vidieť kedykoľvek a kdekoľvek. Hliadka si v ten moment uvedomila, že určite vypukla „lykožrútova kalamita“ a v týchto mrazivých mesiacoch to začína byť už neúnosne. Policajti všetkých 22 osôb zastavili a zadokumentovali krádež drevnej hmoty u každej osoby. A výsledok? Niektorí zaplatili blokové pokuty a voči niektorým bolo začaté trestné stíhanie za opakovanú krádež. Ich snaha zabezpečiť rodiny a  nenechať svoje deti v zime zmrznúť je chvályhodná, ale tvrdohlavé a trvalé odmietanie kúpy palivového dreva  nie je pre „nich“ akceptovateľné.

Za celý mesiac január na našom oddelení MsP bolo v mestských lesoch zistených a riešených celkovo 36 krádeží drevnej hmoty. Určite by sa však do rúk polície dostalo podstatne viac osôb, ale to by sme si museli zriadiť detašované pracovisko na Šarpanci a mať 24 hodinové služby.

23. január

Do boja proti globálnemu otepľovaniu s plným nasadením vyrazila pani Magdaléna H., ktorá svojej susede upchala komín na plynovej peci ústiaci do dvore jej matky. Údajne jej natoľko prekážali „nebezpečné“ výpary, ktoré jej matku už niekoľkokrát priotrávili a tak nevidela možnosť iným spôsobom riešiť „dlhoročný“ problém. Svojím skutkom však pani Magda problém nevyriešila, ale vyrobila si ešte väčší. Škoda, ktorá vznikla na plynovej peci v hodnote niekoľkých desiatok eur je nič oproti tomu, že svojím konaním mohla ohroziť bezpečnosť rodiny bývajúcej v poškodenom byte, ktorá sa mohla nebezpečnými spalinami zadusiť. Tento prípad však ešte stále nie je ukončený a vo veci prebieha ďalšie objasňovanie a dokazovanie.

Spracoval: kolektív príslušníkov MsP

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X