hocico...
Z denníka MsP
Počet zobrazení 11

Z denníka mestskej polície – júl 2012

10. júl

O 11,04 hodine prijala hliadka MsP oznámenie od správcu tunajšieho cintorína, ktorý uviedol, že si v jeho starej časti všimol zničené oplotenie jedného z hrobových miest. Išlo o poškodenie betónových stĺpov, z ktorých boli vytrhnuté a odcudzené kovové rúry v počte 6 ks. Po obhliadke miesta skutku a vyhotovení fotodokumentácie viedli kroky policajtov do prvej zberne druhotných surovín, kde sa odcudzený materiál našiel. Odtiaľ už stopy pokračovali celkom logicky na Novú ulicu k p. Oskarovi F., ktorý sa ku krádeži priznal. Priestupok bol postúpený na správne konanie.

 

16. júl

Krátko popoludní bol na tunajšom oddelení MsP prijatý telefonický hovor od anonyma ktorý oznámil, že na stavenisku rodinného domu na Slnečnej ulici sa pohybujú podozrivé osoby. Po dostavení sa hliadky na tvar miesta bolo zistené, že v rozostavanej budove sa nachádza skupina 7 detí. Čo bolo zarážajúce je, že dve z nich javili známky opilosti. Po prácnom vydolovaní „unavených“ chlapcov z útrob polorozpadnutého domu a presune na oddelenie bolo zistené, že sa jedná o maloletého Michala H. zo Slnečnej a mladistvého Michala B. z Petzvalovej ulice. Dychová skúška u obidvoch preukázala, že im v krvnom riečisku koluje viac ako 1 promile alkoholu, čo je na školopovinné deti viac než dosť. Vec bola následne riešená v správnom konaní a postúpená  na oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

 

19. júl

Pokojný, letný podvečer na Letnej ulici sa v uvedený deň niesol v duchu medzinárodného jednania medzi príslušníkmi MsP a podomovým predavačom Róbertom G. z Rumunska, ktorý sa im snažil vysvetliť, že predajom lacných a nekvalitných záclon chce napomôcť pri reštartovaní našej stagnujúcej ekonomiky. Nakoľko sa nepreukázal žiadnym dokladom, ktorý by ho oprávňoval podnikať na Slovensku, jeho argumenty hliadku nepresvedčili a skončil ako mnohí pred ním s pokutovými blokmi vo vrecku.

 

23. júl

Drevený valček na cesto v ruke rozzúrenej ženy bežiacej za manželom je obľúbenou scénou mnohých tvorcov komédií. Jaroslav B. zo Slnečnej ulice však podobný útok zažil na vlastnej koži a do smiechu mu rozhodne nebolo. Krátko popoludní ho totiž navštívil jeho sused Vladimír F. ml. vyzbrojený uvedeným kuchynským nástrojom, bez slova ho ním niekoľkokrát udrel po rôznych častiach tela a odišiel. Počas objasňovania incidentu bolo zistené, že jeho aktéri dopoludnia spoločne degustovali víno, následkom čoho ich centrálny nervový systém začal chybne vyhodnocovať situáciu a oni sa tak dostali do vzájomného konfliktu. Útočník sa po vytriezvení k svojmu činu priznal a za uvedený priestupok bol vyriešený blokovou pokutou.

 

30. júl

Dramatické ukončenie priateľského rozhovoru zažili na Družstevnej ulici Tatiana D. a Renáta S., na ktoré sa nečakane ako blesk z jasného neba zniesol igelitový sáčok plný ľadu. Renátu ľad počas pádu trafil do ramena a následne sa roztrieštil na chodníku. Zasiahnutá žena sa okamžite otočila a na jednom z balkónov bytového domu pred, ktorým s kamarátkou Tatianou sedeli zazrela Vieru O., ktorá sa vzápätí schovala za zábradlie svojho balkóna. Toto vskutku  kuriózne vybavovanie účtov bolo na tunajšom oddelení MsP klasifikované ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu a po vykonaní úkonov potrebných na jeho objasnenie bolo odstúpené na správne konanie.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X