Z denníka mestskej polície -február 2013

07. február

Zber úrody je  radosť, zberateľstvo vášeň… a vláčenie opilcov z ulíc do ich príbytkov takmer každodenná súčasť práce mestských policajtov. Tento chladný podvečer hliadka zberala z krajnice vozovky na Partizánskej ulici svoju „trvalku“ Rastislava Š., ktorý sa po dueli s nemalým množstvom alkoholu zrútil takmer pred domom, kde prebýva a neschopný chôdze zostal ležať na ceste, vydaný napospas chladu a kolesám okoloidúcich vozidiel. Nasledoval tradičný scenár… Krátka návšteva v jeho útulnej izbietke, uloženie nešťastníka do „pelechu“ a vyúčtovanie poskytnutej služby v podobe pokuty. Kiežby bolo týchto voňavých a všetkými telesnými tekutinami nasiaknutých prípadov čo najmenej. Policajti majú plno dôležitejšej práce.

 

08. február

Neprešlo ani 24 hodín od poslednej „záchrannej akcie“ na Partizánskej ulici a na hliadku MsP už čakala ďalšia lahôdka v podobe mediálnej hviezdy Igora S. alias „Pána prsteňov“ z Hviezdoslavovej ulice. Menovaný muž sa túto mrazivú noc „zlomil“ na ulici SNP, v prístrešku SAD pri predajni Gerbera. Nesporné hypnotické účinky lacného vína sa u tohto jedinca prejavili naplno a pri pokuse o jeho prebudenie začal výrazne dezorientovaný muž vykrikovať na hliadku, aby mu aspoň doma, na vlastnej posteli dali pokoj. Okolitý svet začal vnímať, až keď mu policajti dôrazne vysvetlili, že autobusová zastávka nie je nocľaháreň, ani jeho spálňa a vyzvali ho, aby priestor prístrešku opustil. Čiastočne prebudený Igor už túto výzvu rešpektoval a jeho vnútorný navigačný systém ho neomylne odviedol k najbližšiemu zdroju alkoholu, kde strávil zbytok večera. Nakoľko jeho stav neumožnil policajtom vybaviť vec na mieste, priestupok bude prejednaný v najbližších dňoch v zmysle zákona.

 

12. február

Zriadenie nízkoprahového centra ktoré poznáme pod názvom Face Club stálo nemalé množstvo prostriedkov a potu a každý, kto sa podieľal na jeho dokončení má k tomuto dielu určite blízky vzťah. Medzi jeho návštevníkmi je však veľa mládežníkov, ktorí nepriložili ruku k dielu a jednoducho čakali, kedy budú priestory a vybavenie klubu k dispozícii. Jedným z takýchto „čakateľov“ bol aj maloletý Vladimír Sch. zo Slnečnej ulice, ktorý si toto pondelkové popoludnie ako obyčajne krátil dlhú chvíľu v spomenutom zariadení a bavil sa tam spôsobom vlastným jeho naturelu – okopal topánkou stenu miestnosti. Aké pohnútky ho viedli k tomuto konaniu sa asi nedozvieme, ale úmyselným poškodením cudzieho majetku sa Vladimír dopustil priestupku a napriek svojmu nízkemu veku sa nevyhne dôsledkom.

 

18. február

Pokusy o podomový predaj sú v našom meste čoraz zriedkavejšie, ale vždy sa „niečo“ objaví. Po „zaručene kvalitných“ záclonách, kobercoch, či motorových pílach sa v uliciach objavili „značkové“ mobilné telefóny renomovaného čínskeho výrobcu za skvelú cenu, ktoré sa skupina rumunských podnikavcov pokúšala nanútiť okoloidúcim občanom. Koľko aparátov sa im podarilo predať nevieme, ale Attila G. bytom Sat. Petecu, Romania vie celkom presne, že nelegálne podnikanie v Spišskej Belej stojí nemalý peniaz. Policajná hliadka mu za uvedenú obchodnú činnosť na ktorú nemal povolenie uložila blokovú pokutu a vykázala ho aj s kumpánmi z mesta. Veď pre občanov z okolitých osád už máme dostatok vrások a dopustiť, aby nám ich robili aj tí rumunskí by bolo naozaj neúnosné.

 

24. február

Preventívne akcie zamerané na dodržiavanie zákazu požívania alkoholických nápojov osobami mladšími ako 18 rokov už asi nepotrebujú dlhý komentár… Počas poslednej kontroly sa v nočných hodinách podrobili orientačnej dychovej skúške na zistenie obsahu alkoholu v dychu asi dve desiatky mladistvých osôb. Sedem z nich s pozitívnym výsledkom! Čo dodať? Kým sa budú ulicami a po baroch motať opité deti, nepopulárne akcie policajtov budú pokračovať naďalej. Sedem statočných, ktorým sa podarilo „nafúkať“ bude riešených v správnom konaní a ich „prešľap“ bude oznámený na ÚPSVAR oddelenie sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately.

 

26. február

Poškodzovanie priestorov a zariadenia vo Face Clube sa zrejme stalo u mládeže, ktorá ničím neprispela k jeho vybudovaniu obľúbenou zábavou. Tentoraz sa jednalo o poškodenie hracej plochy „vzdušného hokeja“, ktorú v zlosti prerazil päsťou maloletý Matúš Sch. zo Slnečnej ulice. Evidentne si vzal „dobrý“ príklad zo svojho brata Vladimíra, ktorý tam pred dvoma týždňami okopal stenu herne. Príslovie „za dobré nič dobré nečakaj“ je v tomto prípade naozaj výstižné. Ľudia, ktorí sú zvyknutí len brať a nikdy neskúsili čo je to skutočná práca, nemajú žiaden vzťah k hodnotám. Preto nie je nič nezvyčajné, ak zničia to, k čomu sa dostali bez akejkoľvek námahy… Toto poškodenie majetku samozrejme nezostane bez odozvy. Vinník bude za svoj skutok prejednaný v zmysle zákona a ako bonus dostal zákaz vstupu do klubu, vrátane rodinných príslušníkov.

Spracoval: kolektív príslušníkov MsP

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X