Z denníka mestskej polície – november 2012

2. november

Počas vozidlovej patroly so zameraním na kontrolu mestských lesov natrafila hliadka MsP na prvých osadníkov z Rakús už na Zimnej ulici. Trojica vysmiatych mužov stála v prístrešku SAD vedľa prázdnych, špinavých plastových vedierok a s chuťou degustovala lacné ovocné víno, kúpené z peňazí utŕžených za nelegálny predaj húb. Príchod policajnej hliadky ich vôbec netrápil, aj keď si boli vedomí, že sa svojim konaním dopúšťajú priestupku. Veď zákon pre nich vždy platil tak trochu inak a preto neočakávali problémy… Tentoraz však trafila kosa na kameň a trojica „nedotknuteľných“ v zložení Dalibor P., Slavomír P. a František G. boli za priestupok prejednaní v zmysle zákona.

 

3. november

Immaculata – barokový pieskovcový stĺp Nepoškvrnenej Panny Márie, ktorý je už od roku 1729 jednou z dominánt nášho mesta toho prestál naozaj veľa. Bohužiaľ, nie každý má k pamiatkam patričnú úctu a tak je aj v tomto storočí naďalej tvrdo skúšaný. Okrem emisií v ovzduší sa ho v chladnej novembrovej noci pokúsili nahlodať dvaja podgurážení mladíci z obce Slovenská Ves tým spôsobom, že naň vykonali malú osobnú potrebu. Jednalo sa o Mareka G. a Adama G., ktorí však ani len netušili, že ich počínanie neuniklo pozornosti obsluhy kamerového systému. Tá o veci upovedomila službukonajúcu hliadku MsP, ktorá chlapcom obratom vysvetlila, že takto sa v našom meste nemôžu správať a poskytla im lekciu z dobrých mravov, spečatenú blokovými pokutami.

 

5. november

Po niekoľkých týždňoch pokoja a mieru skládku TKO opäť začali atakovať nájazdníci z osady pri obci Krížová Ves, ktorí si hovoria „cigáni“ a história prehrabávania odpadu, pri ktorom ohrozujú seba aj ľudí pracujúcich na skládke sa začala opakovať. Samozvaní triediči odpadu si však evidentne neuvedomili fakt, že pri svojej práci okrem vzácnych železných artefaktov a iných „šťavnatých“ kúskov vykopali aj vojnovú sekeru s miestnym oddelením MsP. Policajti na ich nelegálne aktivity okamžite zareagovali zorganizovaním akcie, počas ktorej bolo zadržaných šesť „recyklačných“ pracovníkov. Zadržané osoby boli následne prevezené na oddelenie MsP, kde im policajti náležite vysvetlili, ako sa majú pre udržanie vzájomného mieru správať a po uložení blokových pokút boli prepustené.  Je otázne, ako dlho bude na skládke pokoj, ale mier je krehká vec a nie vždy má dlhé trvanie, takže v ďalšom čísle Spravodaja asi bude opäť o čom písať…

 

8. november

Nekonečný príbeh. Aj tak by sa dal nazvať nerovný boj policajtov s krádežami dreva z mestských lesov v okolí obce Rakúsy. Mať akýkoľvek majetok v blízkosti osady plnej „nešťastníkov“, o ktorých sa štát vôbec nestará, nič im nedá a núti ich kradnúť je ako za trest a ustrážiť ho je takmer nemožné… Napriek tejto neutešenej situácii hliadky MsP deň čo deň vyrážajú na kontroly lesov a málokedy sa vracajú naprázdno. Tento krát boli pri krádeži drevnej hmoty v lokalite Šarpanec zadržaní štyria mladí muži. To, že sa nejedná o študentov z Pakistanu, ale o miestnych osadníkov bolo zrejmé aj napriek tomu, že pri sebe nemali doklady. Ľubomír P., Tomáš G., Marek P. a Pavol M. sa ten deň síce so svojou korisťou nedostali do cieľa, ale mali šťastie v nešťastí, že ich konanie bolo kvalifikované ako priestupok a všetci vyviazli len s blokovými pokutami. Pokiaľ však budú v priebehu roka prichytení pri ďalšej krádeži hrozí im pobyt za mrežami.

16. november

Nočná zmena začala v uvedený deň službukonajúcim policajtom naozaj „veselo“. Krátko po 20:30 hod. prijala hliadka od obsluhy kamerového systému hlásenie, že na Zimnej ulici neďaleko zastávky SAD sa pohybuje skupina podgurážených osôb, pričom jedna z nich sa správa agresívne a kope do smetných nádob. Po dostavení sa hliadky na miesto bolo zistené, že výtržníkom je Maroš K. z Družstevnej ulice. Nakoľko bol uvedený muž v silne podnapitom stave a nebol schopný k svojmu konaniu podať vysvetlenie, bol hliadkou vykázaný z miesta skutku a objasňovanie priestupku bude pokračovať „za triezva“ na oddelení MsP.

 

18. november

Pitný režim našich teenagerov, v ktorom bohužiaľ neprestáva figurovať alkohol stále núti políciu k vykonávaniu preventívno-kontrolných akcií zameraných na požívanie alkoholických nápojov osobami mladšími ako 18 rokov. Nečakaná razia, ktorá začala asi hodinu po polnoci na miestnej diskotéke ukázala, že mladí ľudia sa nechcú poučiť a zakázané ovocie skúšajú aj napriek riziku, že sebe aj svojim rodičom narobia problémy. Tento novembrový večer sa stal „osudným“ Marekovi S. a Štefanovi K. z Bušoviec, Rastislavovi K. z Lendaku a Jane Č. s Petrou J. z Mierovej ulice. U všetkých menovaných bolo preukázané požitie alkoholického nápoja, pričom jeden z mladíkov „nafúkal“ úctyhodnú hodnotu – 2 promile, čo je vzhľadom na jeho vek naozaj vysoké číslo. No bez ohľadu na množstvo požitého alkoholu budú všetci nespratníci prejednaní za spáchanie správneho deliktu príslušným správnym orgánom a vec bude postúpená  na oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

 

28. november

Počas návratu z pešej pochôdzky spozorovala hliadka MsP na Letnej ulici osobné motorové vozidlo, ktoré v priamom smere plynulo prešlo okolo dopravného značenia C2-prikázaný smer jazdy vpravo a následne bez okolkov minulo aj zákaz vjazdu všetkých vozidiel a odbočilo smerom na Kežmarok. To už ale vodičovi do spätného zrkadla svietilo svetlo policajnej baterky, ktoré ho prinútilo zastaviť. Vodič bol následne predvedený na oddelenie MsP za účelom zistenia jeho totožnosti a podania vysvetlenia. Celý zákrok bol samozrejme patrične okomentovaný jeho spolujazdkyňou, ktorá vykrikovala, že polícia rieši len cigánov a nerobí to, čo by mala. Vodič Radomír G. zo Starej Lesnej,  bol vo vyjadrovaní miernejší, ale jeho podanie vysvetlenia bolo naozaj kuriózne. Ako držiteľ pomerne „čerstvého“ vodičského oprávnenia jazdil bez dokladu totožnosti, lebo nevedel kde ho má a ďalej na svoju obhajobu uviedol, že pokyny vyplývajúce z dopravného značenia neuposlúchol preto, lebo jeho spolujazdkyňa mu povedala, že ho nemusí rešpektovať. Porušenie zákona bolo v tomto prípade prejednané v blokovom konaní, uložením blokovej pokuty a zodpovedným vodičom zostáva len dúfať, že v budúcnosti spolujazdkyňa Radomírovi neprikáže vojsť do križovatky na červenú…

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X