Z denníka mestskej polície – máj 2013

7. máj

Z cudzieho krv netečie… Toto slovné spojenie si vzal za svoje Peter B. z Tatranskej Kotliny, ktorý sa rozhodol trochu si „prilepšiť“ a vybral sa do miestneho lomu, aby si odtiaľ odviezol fúru drveného kameňa. To, že lom vlastní mesto Spišská Belá ho vôbec netrápilo a napriek zatvorenej závore a jasne vyznačenému zákazu vstupu nepovolaným osobám zahájil ťažbu…  Spomenutá rampa však prístup k nerastnému bohatstvu výrazne komplikovala, preto bol menovaným zostavený a vzápätí realizovaný „operačný program doprava“. Jeho pointou bolo naloženie materiálu na fúrik a následný transport cez rampu až na vlečku malého traktora, ktorý bol pristavený pred závorou. Vcelku hladký priebeh akcie narušil až príchod hliadky MsP, ktorá okrem iného chráni majetok aj v intraviláne mesta a nakoľko muž nemal pre svoje konanie rozumné vysvetlenie, bol jeho skutok vyhodnotený ako priestupok proti majetku a prejednaný uložením blokovej pokuty.

 

9. máj

Počas bežného pracovného predpoludnia, v čase krátko po 10:00 hod. majú „za sebou“ školopovinné deti minimálne dve vyučovacie hodiny. Dominik B. z Podhoran, Martina H., Darina H. a Simona H. z Krížovej Vsi však o tomto čase „brázdili“ mesto a „vzdelávali sa“ na detskom ihrisku až do chvíle, kým si ich počas pochôdzky nevšimla hliadka MsP, ktorá im položila nepríjemnú otázku, prečo nie sú v škole. Odpoveď  bola pohotová, ale málo presvedčivá, ako to v týchto prípadoch býva zvykom. Všetci boli u lekára. Nikto však svoje tvrdenie nevedel doložiť hodnoverným dokladom. Preto bola štvorica obratom odvedená do školy, kde si ich prevzala kompetentná osoba a vec bola postúpená na prejednanie správnemu orgánu, nakoľko sú rodičia záškolákov podozriví zo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku dieťaťa. Na záver sa natíska otázka, či má zmysel investovať nemalé peniaze do vzdelávania marginalizovaných skupín, keď oni sami nemajú najmenší záujem na sebe pracovať. A možno vedia prečo… Vzdelaní ľudia si zvyknú na živobytie zarobiť prácou  a takýto spôsob získavania peňazí je pre nich zatiaľ neprijateľný.

 

12. máj

Počas vozidlovej patroly ulíc mesta v čase o 02:50 hodine objavila hliadka MsP pri budove Slovenskej sporiteľne zaparkované auto s naštartovaným motorom a rozsvietenými svetlami. Preverovaním na mieste a neskorším prezretím záznamu z KMS bolo zistené, že Ján V. z Holumnice už viac ako 30 minút tvrdým spánkom oddychoval vo svojom vozidle. Po zobudení vodiča policajtmi bolo zistené, že ho len premohla únava po dlhej ceste.

14. máj

Dovtedy sa chodí s krčahom po vodu, pokiaľ sa nerozbije. To bol prípad aj Rasťa M z obce Rakúsy. Ten si v dnešné popoludnie odbehol do blízkych mestských lesov, aby si zadovážil drevo na kúrenie. Nakoľko to bola jeho v poradí už druhá krádež, jeho počínanie bolo kvalifikované  ako trestný čin a prípad bol odstúpený na OOPZ Spišská Belá.

15. máj

V dnešné dopoludnie bola privolaná hliadka MsP do budovy MsÚ, kde policajtom bolo oznámené, že na roh budovy sa práve „vymočil“ Rastislav Š. Po príchode policajtov na miesto bolo zistené, že Rasťo má už dnes tak „pod čapicou“ a ani si nevšimol, ako mu z nohavíc visí obsah spodného prádla. Jedinou zrozumiteľnou vetou bolo, že má namierené na pracovné stretnutie s naším pánom primátorom. Škoda, že Rasťo na každú konštruktívnu debatu, ktorou by mohol vyriešiť svoju sociálnu situáciu príde vždy „v stave maximálnej opitosti“.

Služobný telefón hliadky MsP neslúži len na „bonzovanie“, ale v niektorých prípadoch aj na obťažovanie susedov. Po prijatí každého telefonátu na oddelení MsP nasleduje zo strany službukonajúcej policajnej hliadky vždy jeho preverenie. Krátko pred koncom popoludňajšej zmeny jeden takýto telefonát policajti prijali. Hliadka MsP bola vyslaná k „vyriešeniu“ rušenia nočného kľudu Vladimírom F. ml, bývajúcim v jednom z bytov na Slnečnej ulici. Po príchode na miesto bolo zistené, že opätovne ide o „falošný“ poplach chronickej sťažovateľky bývajúcej v blízkosti uvedeného bytového domu. V byte sa v nočných hodinách okrem jeho nájomníka nachádzali aj ďalšie dve osoby, ktoré sa už ukladali na nočný oddych. Počas debaty medzi policajtmi a Vladimírom bolo v jednom kúte miestnosti zhliadnuté „nespočetné“ množstvo PET fliaš. To, že ide o výsledok niekoľko týždňového alkoholického tréningu bolo všetkým jasné. To, čo však úplne policajtov „dorazilo“ bola odpoveď Vladimíra, kde končia prázdne obaly od fliaš. „Viete, že použitím 20 kusov dokážem uvariť jeden obed?“. No ktovie, ako asi chutí takto pripravený obed.

 

20. máj

Nikdy mi nebolo celkom jasné, čo ľudia myslia vetou „Športom k trvalej invalidite!“. Po oznámení bitky v detskom domove na ulici 1.mája a následnom preverení prijatého oznámenia mi však táto veta začala dávať úplný zmysel. Krátko pred 18:45 hod. došlo počas futbalového zápasu medzi chovancami a zároveň bratmi Michalom a Jaroslavom Č. k vzájomnému fyzickému napadnutiu, kde okrem úderov a kopancov zohrala hlavnú úlohu aj tehla v ruke jedného z bratov. Ten v zlosti z neochoty svojho brata pokračovať vo futbalovom zápase vyvolal uvedený konflikt. Keďže bitku sa len s ťažkosťou podarilo vychovávateľke zvládnuť, pre istotu na pomoc privolala hliadku MsP, aby chlapcov ukľudnili a dohovorili im.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X