Z denníka mestskej polície – september 2012

4. september

V posledných rokov sa naše mesto dynamicky rozvíja. Všade sa buduje, stavia a aj prerába. Možno to bolo dôvodom, prečo hliadka MsP v tento podvečer zasahovala na ulici L. Svobodu. Anonym hliadke oznámil ležiaceho muža spiaceho na chodníku. Dalibor J. z ulice SNP po dlhom návrate zo zámoria do rodného mesta pravdepodobne zablúdil v uliciach „nášho“ veľkomesta a pod vplyvom alkoholu už nedokázal nájsť správnu cestu domov. Hoci bol odvezený svojím švagrom domov, za tento priestupkom bol odmenený blokovou pokutou tak ako každý previnilec, ktorý to „preženie“.

5. september

Na rýchlosti záleží! Krátko po prevzatí popoludňajšej zmeny bola službukonajúcej hliadke oznámená p. Natáliou krádež bicykla zo stojanu pred bytovým domom na Zimnej ulici. Počas objasňovania krádeže sa policajtom do hodiny podarilo zadržať zlodeja aj s ukradnutým bicyklom. Nešlo však o žiadneho recidivistu, ale o maloletého Matúša S. z ulice Hviezdoslavovej. Ten, ako jediný dôvod svojho konania uviedol, že mu mama odmietla kúpiť svoj vlastný a tak sa rozhodol získať bicykel akýmkoľvek spôsobom. Bicykel tak nakoniec nepoškodený bol vrátený majiteľke, maloletý Matúš za svoj skutok potrestaný nebude, ale matka maloletého bude čo to musieť vysvetľovať pracovníčke ÚPSVAR-u na oddelení sociálno – právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Na vedomie dávame rodičom detí, že po zmene priestupkového zákona nám pribudla nová povinnosť a to oznamovať priestupky maloletých a mladistvých priestupcov na toto oddelenie.

11. september

Hlad ani zlá sociálna situácia nemôže v žiadnom prípade odpustiť akúkoľvek krádež. V dopoludňajších hodinách na oddelení MsP oznámila pani z bývajúca v rodinnom dome na Petzvalovej ulici, že pred chvíľou jej niekto z obývačky domu ukradol set-top box aj s diaľkovým ovládačom. Počas sledovania horúcej stopy nás naše kroky doviedli k páchateľovi cez najbližšiu záložňu a to k Stanislavovi G. zo Slnečnej ulice. Ten uviedol že získaných 12 eur použil na zabezpečenie „jedla“ pre svoju rodinu a to cigarety a alkohol. V priebehu mesiaca september bol odcudzený set top box vrátený majiteľke, dlžoba v záložni bola vrátená a v nasledujúcich mesiacoch môže Stanislav očakávať návštevu našich kolegov z OOPZ, ktorý ho budú za opakovanú krádež riešiť podľa trestného zákona.

 

18. september

Areál základnej školy na Letnej ulici, by sa pokojne mohol volať aj „večerná“ univerzita. Nie je to však miesto, kde sa stretávajú rôzni ľudia, aby študovali. Tak to bolo aj v dnešné popoludnie, kedy sa Peter H. z Jurského snažil priučiť mladistvého Lukáša R. taktiež z Jurského konzumácii kvalitnej slovenskej pálenky. Asi v „polovici“ tohto doučovania nastúpila hliadka MsP, ktorá oboch študentov musela predviesť na oddelenie MsP z dôvodu, že obaja odmietali prezradiť svoju identitu. Za porušenie platného VZN mesta o zákaze konzumácie alkoholických nápojov na území mesta odišli domov obaja študenti s blokovými pokutami.

19. september

Článok 12 ods. 2 Ústavy SR zaručuje na území Slovenskej republiky základné práva a slobody všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Taktiež bez rozdielu je v našom meste postihované páchanie protiprávneho konania, aj napriek tomu, že určité skupiny obyvateľstva si myslia, že Ústava SR im zaručuje absolútnu beztrestnosť. Jedným z príkladov je dôchodca Ľudovít H. zo Štefánikovej ulice známy neustálymi drobnými krádežami. V dnešné dopoludnie bol kamerovým systémom nasnímaný pri krádeži dosiek zo staveniska medzi ulicami Štefánikovou a Tatranskou. Akékoľvek snahy menovaného popierajúce jeho aktivity však boli márne a za spáchanú krádež bude riešený pokutou. „Zbierať“ voľne pohodené dosky po rôznych staveniskách v meste je jeho špecialitou a len niekoľko dní menovaného zachránilo, že jeho skutok bol v tomto prípade kvalifikovaný ako priestupok a nie ako trestný čin. Ak sa však  pán Ľudovít z tohto prípadu nepoučí, možno posledné roky dôchodku strávi v niektorom „rekreačnom“ zariadení na území Slovenska.

21. september

V dnešnej dobe sa všetko veľmi rýchle vyvíja a záplava akčných filmov v našej televízii má možno za následok, že aj u nás sa začínajú vytvárať rôzne „gangy“. V tomto prípade došlo ku konfliktu medzi Vladimírom S. zo Slnečnej ulice a Dušanom P. z Petzvalovej ulice. Jediným dôvodom okrem „kolujúceho alkoholu v krvi“ bolo, že jedna rodina je z obce Rakúsy a tá druhá je miestna. Situáciu sa nakoniec podarilo upokojiť a všetci sa v pokoji rozišli domov.

22. september

Tak ako každý rok, tak už po 10-ty krát hliadky MsP zabezpečovali pokojný priebeh zemiakarského jarmoku. S pribúdajúcim časom a stúpajúcim množstvom skonzumovaného moku sa niektorým obyvateľom a návštevníkom jarmoku javila pripravená zábava nudná a tak začali s tvorbou vlastného kultúrneho programu. V popoludňajších hodinách musela hliadka z miesta „odprevadiť“ Jozefa H. z Krížovej Vsi, ktorý v blízkosti predajných stánkov obťažoval hostí a vysvetľoval im svoju nelichotí životnú situáciu, sťažoval sa na „zanedbateľnú“ výšku sociálnych dávok a neustále im prízvukoval, aby mu prispeli podľa svojich možností na nákup alkoholických nápojov. O ďalšiu kultúrnu vložku sa postarala Dominika H. z Popradu, ktorá v prítomnosti hliadky začala vykonávať malú osobnú potrebu na chodník v centre mesta. Za tento priestupok bola vyriešená pokutou. Pred polnocou sa úplne zase zatemnilo v hlave Rastislavovi M. z Petzvalovej ulice, ktorý vo svetle reflektorov pred pódiom začal napádať svojich súrodencov. Ani na opakované výzvy hliadky však nereagoval a tak po krátkom zákroku a v putách bol odvedený domov, kde si ho prevzali rodičia. Krátko po polnoci sa asi znepáčili tanečné kreácie jedného zo zabávajúcich sa a tak bol náš tanečník napadnutý Jurajom M. starším z Družstevnej ulice. Náš tanečník však nebol žiaden „slabý odvar“ a tak bol útočník jednou ranou spacifikovaný. Po krátkom vysvetľovaní sa vec na meste vysvetlila a pán Juraj bol odoslaný domov, aby si koniec jarmoku vychutnal v teple domova a nie obťažovaním prítomných ľudí.

24. september

Pozerať sa na svet z výšky sa dá rôznym spôsobom. Niekto to skúša lietadlom, niekto paraglidingom a Jakub Ch. z Letnej ulice to skúsil s „feldou“. Nový asfaltový koberec medzi Šarpancom a Spišskou Belou mu pri návrate domov vnukli geniálnu myšlienku….. Let to naozaj musel byť vzrušujúci, ale trval len niekoľko milisekúnd. Nekonečný počet kotrmelcov, zoťaté stromy a auto určené priamo do šrotu bolo výsledkom „údajného“ stretu vodiča so srnou. Po príchode záchranných jednotiek na miesto nehody bolo zistené, že vodičovi s viac ako  2 promile alkoholu sa nakoniec nič nestalo. Za jazdu pod vplyvom alkoholu bol Jakubovi odňatý vodičský preukaz a teraz ho ešte čaká trestné stíhanie….

Spracoval: kolektív príslušníkov MsP

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X