Z denníka mestskej polície – október 2012

1.október

Počas pešej pochôdzky stretla hliadka MsP na ulici Hviezdoslavovej skupinu štyroch osadníkov z obce Krížová Ves, ktorí si boli za svoje ťažko „zarobené“ peniaze nakúpiť v meste potraviny. Nakoľko im z každej tašky trčalo niekoľko fliaš lacného vína, policajti mužov upozornili na zákaz požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach. Chlapi jednohlasne odprisahali, že v meste nebudú piť a so slovami „ Boh Vám žehnaj páni policajti, že ste takí dobrí k cigánom“ odišli smerom ku Krížovej Vsi. Avšak ani nie o hodinu prijala hliadka hlásenie, že pred farou na ulici Hviezdoslavovej sa medzi sebou bijú štyria opití  muži a hlasno sa pri tom hádajú. Po dostavení sa hliadky na tvar miesta bolo zistené, že sa jedná o Jaroslava H., Jána H., Lukáša H. a Ľubomíra K., ktorí sa len pred hodinou tvárili ako slušní občania idúci z nákupu do svojej rodnej obce. Fľaše s alkoholom však už teraz stáli na chodníku zbavené svojho obsahu, ktorý zjavne koloval v žilách štyroch bojovníkov. Po upokojení situácie a predvedení dvoch nespratníkov na oddelenie MsP boli všetkým účastníkom uložené blokové pokuty.

 

2.október

Dobré susedské vzťahy sú na nezaplatenie. Pán Miroslav B. a jeho rodina zo Slnečnej ulice však o pohode na spoločnom dvore môžu iba snívať. Nekonečný príbeh písaný ich susedami Ivetou, Renátou a Margitou H. totiž pokračoval aj v tento jesenný deň… Hlavnými aktérmi incidentu, ktorý sa odohral tentoraz boli Iveta a Margita H., ktoré si k večeru pre istotu priviedli aj posily z Petzvalovej ulice v podobe Alojza a Ruženy P. Problémy začali, keď p. Miroslav B. vyšiel zo svojho bytu na dvor spoločne so svojou dcérou a psom. Len čo sa objavili vo dvore, dobehla k nim Iveta H. a kopla do ich psa s krikom, že ho na dvore nemôžu mať. Miroslav teda zatvoril psa doma, no toto gesto dobrej vôle sa Ivete málilo a tak začala Miroslava častovať údermi dáždnika a nadávkami, kým jej v tom nezabránila sestra Renáta. Pokoj v dome však netrval dlho a na Miroslavove dvere začala búchať Margita H. a spoločne s dcérou Ivetou, Alojzom a Ruženou P. mu všetci vulgárne nadávali a vyhrážali sa mu. Vec bola následne nahlásená na oddelenie MsP a je v štádiu objasňovania.

 

10. október

Na základe oznámenia p. Evy K. zo Slnečnej ulice a záznamu z kamerového systému bolo na oddelení MsP začaté konanie vo veci priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. Tento krát však nešlo o rozhádaných susedov, ale maloletých gladiátorov, ktorí sa rozhodli vziať spravodlivosť do svojich rúk a konflikt zrodený na hodine telesnej výchovy preniesli na ulicu, kde maloletý Patrik K. napadol maloletého Timoteja K.  Divokú bitku ukončil až okoloidúci pán, ktorý chlapcov rozdelil a uchránil tak obeť a možno aj útočníka od väčších problémov. Aj zdanlivo nevinné „naťahovačky“ totiž môžu mať fatálne následky. Po objasnení všetkých okolností bola síce vec vzhľadom na vek páchateľa odložená záznamom, ale je namieste zamyslieť sa nad tým, ako zabrániť ďalšiemu prenikaniu násilia medzi mládež.

 

14. október

Pite s mierou… Aj takéto slovné spojenie obsahujú niektoré reklamy na alkoholické nápoje. Bohužiaľ sú často písané len drobným písmom a spomenuté len okrajovo. A to bol zrejme dôvod, prečo to s „ohnivou vodou“ prehnal Miroslav R. zo Slnečnej ulice a po jej nadmernom požití si ustlal a zaspal na betónových schodoch neďaleko oddelenia MsP. Z celkovej anestézy ho nedokázali prebrať ani mráz, ani hliadka MsP a tak policajtom neostalo nič iné, len muža odviezť na miesto trvalého pobytu. Tento servis však nedostal zadarmo a za budenie verejného pohoršenia mu bola uložená bloková pokuta.

 

15. október

Začiatkom minulého storočia ešte možno bolo zvykom, že ľudia vykonávali osobnú potrebu kedykoľvek a kdekoľvek. Moderná doba však priniesla okrem iného aj verejné WC, ktoré umožňujú nešťastníkom v úzkych vyriešiť svoj „problém“ dôstojne a bez toho, aby znečisťovali verejné priestranstvá a budili pohoršenie u spoluobčanov. Tieto fakty sú však niektorým jedincom bohužiaľ stále cudzie. Štefan K. z Partizánskej ulice, ktorý sa rozhodol skrášliť fasádu obchodného domu vykonaním malej osobnej potreby je toho dobrým príkladom. Vôbec ho pritom netrápilo, že verejné toalety, ktoré v našom meste nie sú spoplatnené sa nachádzajú len pár metrov od neho. A aby toho nebolo málo, stihol ešte prichádzajúcej hliadke vysvetliť, čo všetko polícia  má a čo nemá robiť. Len si pritom zabudol pozametať pred vlastným prahom… Priestupok bol postúpený na správne konanie správnemu orgánu.

 

20. október

Keď sa organizmus ohlási a hlava je v opojení, nie je problém „uľaviť si“ aj pred početným obecenstvom. Ak sa to však stane v priestore monitorovanom kamerovým systémom, nastáva problém. Tento raz sa do konfliktu zo zákonom dostal Michala M. z ulice kpt. Jána Nálepku, ktorého za močenie na chodník na Hviezdoslavovej ulici poctila návštevou hliadka MsP. Nakoľko menovaný z policajtmi nespolupracoval a odmietol preukázať svoju totožnosť, bol predvedený na oddelenie MsP za účelom preverenia jeho totožnosti a podania vysvetlenia k priestupku. Tam sa mladík pokúšal príslušníkov MsP zastrašiť početnými vyhrážkami, ale veľmi rýchlo pochopil, že konverzácia tohto druhu nie je namieste a miestnosť nakoniec opustil s vedomím, že za svoje skutky bude prejednaný v správnom konaní.

 

23. október

Počas kontroly športového areálu na Tatranskej ulici bol v neskorých nočných hodinách na jednej zo striedačiek zistený pohyb štyroch osôb. Jednalo sa o tri dievčatá a Stanislava K. z Tatranskej ulice, ktorý bol v značne podnapitom stave. Vzhľadom nato, že športový areál je určený na športové využitie a nie na alkoholické seansy, hliadka osoby vykázala z priestoru. Dievčatá výzvu rešpektovali a okamžite opustili areál ihriska, Stanova riadiaca jednotka však pod vplyvom alkoholu situáciu vyhodnotila chybne a namiesto toho, aby sa pobral za dievčatami za bránu areálu začal policajtom nadávať a presviedčať ich, že si s ním nedajú rady. Dali… O pár minút už sedel na oddelení MsP, kde dostal možnosť vyjadriť sa k svojmu konaniu a fúknuť si do prístroja, ktorý mu nameral úctyhodnú hodnotu, 2.5 promile alkoholu v krvi. Ďalšia komunikácia s menovaným už teda nemala význam a vec bude doriešená v najbližších dňoch.

Spracoval: kolektív príslušníkov MsP

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X