Author: Mária Grichová

Vernisáž “Revitalizácia námestia v Spišskej Belej”

V priestoroch zasadačky mestského úradu sa dňa 20.09.2018 o 17:00 hodine uskutočnila historicky prvá urbanisticko – architektonická vernisáž ideovej súťaže “Revitalalizácia námestia v Spišskej Belej”. Široká verejnosť ako aj samotní súťažiaci mali možnosť oboznámiť...