Oznámenie o začatí územného konania – líniová stavba „Optická sieť HGdata”

Navrhovateľ HGdata, s. r.o., Ždiar 473, 059 55 Ždiar, IČO: 36852 252 (ďalej len „navrhovateľ“) podal dňa 09.10.2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Optická sieť HGdata, Spišská Belá – dátové telekomunikačné rozvody a miestne komunikačné siete“ v katastrálnom území Spišská Belá. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

 

Situáciu osadenia líniovej stavby nájdete v prílohách tohto článku.

Názov prílohy Odkaz
Oznámenie o začatí konania Stiahnuť
PD HGdata Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X