Autor článku Mária Grichová

Plánujeme 4. zmenu územného plánu

Mesto Spišská Belá v najbližšej dobe plánuje prípravu 4. zmien a doplnkov územného plánu. Vaše žiadosti o zmenu v územnom…

Opatrenia na cudzom pozemku, ul. Štefánikova

Stavebník  Bytové spoločenstvo Štefánikova 3, Štefánikova 3, 059 01 Spišská Belá, v zastúpení predsedníčka spoločenstva Miroslava Kovalčíková (ďalej len „stavebník“), podal…