Územné rozhodnutie: Líniová stavba “HG Data Spišská Belá”, optická sieť

Navrhovateľ HGdata, s. r. o., Ždiar 473, 059 55 Ždiar, IČO: 36852 252 (ďalej len „navrhovateľ“) podal dňa 09.10.2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Optická sieť HGdata, Spišská Belá – dátové telekomunikačné rozvody a miestne komunikačné siete“ v katastrálnom území Spišská Belá. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

 

Názov prílohy Odkaz
UR_optika_HGdata Stiahnuť
PD HGdata Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X