Plánujeme 4. zmenu územného plánu

Mesto Spišská Belá v najbližšej dobe plánuje prípravu 4. zmien a doplnkov územného plánu.

Vaše žiadosti o zmenu v územnom pláne môžete podávať v pracovných dňoch u p. Ing. Kleinovej (tel. č. 052/4680 512, mail: kleinova@spisskabela.sk), oddelenie pozemkov, kancelária na prízemí dvere č. 4, prípadne na podateľni mestského úradu.

Aktuálny územný plán mesta Spišská Belá nájdete na tomto linku.

Zmeny a doplnky č. 1:

Zmeny a doplnky č. 2:

Zmeny a doplnky č. 3:

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X