hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 23

Predĺženie platnosti územného rozhodnutia – oznámenie o začatí konania

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice („ďalej len „navrhovateľ“) podal dňa 21.08.2019 žiadosť na predĺženie územného rozhodnutia o umiestnenie stavby „I/77 Spišská Belá – Bušovce“, katastrálne územie Spišská Belá a katastrálne územie Bušovce.

Pre stavbu „I/77 Spišská Belá – Bušovce“ bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 17.03.2010 pod č. j. UR/0302/2010-Vg. Toto územné rozhodnutie bolo ďalej predĺžené  dňa 17.04.2013 pod č. j. UR/0723/2013-V a rozhodnutím dňa 24.08.2016 pod č. j. 118/2016/3 – NK, GCH.

Názov prílohy Odkaz
Predĺženie platnosti územného rozhodnutia Stiahnuť

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X