Líniová stavba – Slovak Telekom s. r. o. – k. ú. Strážky

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí  konania o zámere obnovy NKP Kaštieľ s areálom v Spišskej Belej-Strážkach, o zámere úpravy nehnuteľností v ochrannom pásme NKP v Spišskej Belej-Strážkach a zámere úpravy nehnuteľností v k. ú. Spišská Belá a Strážky podľa predloženej projektovej dokumentácie „INS_FTTH_KK_Spišská Belá_Strážky“.

 

Konanie je vedené Krajským pamiatkovým úradom Prešov a verejná vyhláška je vyvesená po dobu 15 dní a to od 15.03.2019 do 30.03.2019.

Názov prílohy Odkaz
KPUPO-2019_03_13_(OZN) Stiahnuť
Mapa širších vzťahov Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X