Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby Slovak Telekom, a. s.

Navrhovateľ SLOVAK TELEKOM, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, v zastúpení spoločnosťou ELPROTECH s. r. o., Milhostovská 125, 075 01 Trebišov, IČO: 44 101 341 (ďalej len „navrhovateľ“) podal dňa 21.12.2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „INS_FTTH_KK_SPIŠSKÁ BELÁ_HVIEZDOSLAVOVA“ v katastrálnom území Spišská Belá. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Názov prílohy Odkaz
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby Stiahnuť
L.01_Mapa sirsich vztahov Stiahnuť
K_Klad listov polohopisnych planov Stiahnuť
N_Polohopisne plany Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X