Úradná tabuľa

VZN mesta č. 8/2017

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej uznesenie č.  231 /2017 zo dňa 13.12.2017 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 8/2017…
Oznámenia
X