Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 8/2017

V prílohe je zverejnený návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Belá č. 8/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2018 v meste Spišská Belá. Pripomienky k návrhu nariadenia je možné posielať písomne na adresu Mestského úradu v Spišskej Belej alebo mailom na adresu jneupauerova@spisskabela.sk, a to v lehote do 8. decembra 2017.

Názov prílohy Odkaz
VZN 8_2017 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X