Úradná tabuľa

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Názov zákazky: „Zabezpečenie certifikovaného jazykového kurzu poľského jazyka dodávateľským spôsobom v určenom rozsahu“ v rámci realizácie mikroprojektu s názvom: „Posilnenie cezhraničného…