Oznámenie o zámere prenajať majetok mesta v k.ú. Lendak

Oznámenie o zámere prenajať majetok mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa

Názov prílohy Odkaz
Oznámenie - prenájom pozemku v k.ú. Lendak Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X