Autor článku Anna Kleinová

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška- Oznámenie o začatí konania vo veci  zrušenia obmedzujúcej poznámky nakladania s pozemkami v k.ú. Strážky