Úradná tabuľa
Počet zobrazení 221

Výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže na odplatný prevod pozemkov v k.ú. Lomnička a Spišská Belá

Výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže na odplatný prevod vlastníctva prebytočného majetku štátu  v správe odštepného závodu Kežmarok Vojenských lesov a majetkov SR, štátny podnik.

Názov prílohy Odkaz
Výberové konanie formou ochodnej verejnej súťaže - VLM SR ,š.p. Stiahnuť
Najnovšie články