Úradná tabuľa
Počet zobrazení 213

Rozhodnutie Okresného úradu Kežmarok vo veci reštitúcii Moniky Bodjanskej rod. Ploščicovej

Rozhodnutie Okresného úradu Kežmarok vo veci reštitúcii Moniky Bodjanskej rod. Ploščicovej v k.ú. Ruskinovce – vojenský obvod

Názov prílohy Odkaz
Rozhodnutie č.OU- KK 2023 001277 017 NR Stiahnuť
Najnovšie články