VZN mesta č. 8/2017

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej uznesenie č.  231 /2017 zo dňa 13.12.2017 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 8/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2018 v meste Spišská Belá (nariadenie je v prílohe)

Názov prílohy Odkaz
VZN 8_2017 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X