Prerokovanie návrhu výstavby rodinných domov v Strážkach v lokalite Nad kaštieľom

Mesto Spišská Belá pripravuje zámer na pokračovanie výstavby rodinných domov v Strážkach v lokalite Nad kaštieľom. Za týmto účelom bol vypracovaný pracovný návrh zastavovacej (urbanistickej) štúdie pre túto výstavbu. Vzhľadom na rozsah tejto možnej budúcej výstavby mesto zvoláva verejné prerokovanie tejto uvažovanej výstavby, ktoré sa uskutoční

dňa 7. decembra 2017 (štvrtok) o 16.00 hod.

v zasadačke mestského úradu v Spišskej Belej

(na prízemí v budove kina).

Názov prílohy Odkaz
Strážky - štúdia - alt. 4a - 22.9.2017 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X