Aktuality

Futbalová 12-hodinovka

V sobotu 26. novembra 2016 sa v telocvični na Moskovskej ulici uskutočnila tradičná futbalová 12-hodinovka, ktorú zorganizovalo Mesto Spišská Belá.…

Pripomenuli sme si osobnosť Jozefa Vojtasa

Dňa 24. novembra 2016 sme si pripomenuli 110. výročie narodenia kňaza – kanonika a spišského historika Jozefa Vojtasa (1906-1977), pôsobiaceho…

ZUŠ-ku naďalej povedie súčasná riaditeľka

Dňa 9.9.2016 Mesto Spišská Belá vyhlásilo výberové konanie na miesto riaditeľa Základnej umeleckej školy v Spišskej Belej. Súčasnej riaditeľke Zuzane Pavličkovej…

Kalendár podujatí mesta v roku 2017

Dňa 21.11.2016 poslanci mestského zastupiteľstva schválili návrh kalendára kultúrnych, športových a spoločenských podujatí mesta Spišská Belá pre rok 2017. Jeho súčasťou sú…