Face club bol aktívny v roku 2016 na území Spišskej Belej i v zahraničí

Stručná správa o činnosti nízkoprahového centra Face club za rok 2016

Dobrovoľníci, ako aj návštevníci Face clubu majú za sebou pestrý rok plný rôznych zaujímavých voľnočasových aktivít. Bolo z čoho vyberať: stolný futbal, ping-pong, biliard, moderné spoločenské hry, osobné venovanie sa návštevníkom, zážitkové, športové, kultúrne a oddychové aktivity, ako aj aktivity zamerané na neformálne vzdelávanie detí a mladých.

V roku 2016 navštívilo Face club denne okolo 30-40 detí a mladých ľudí. V rámci týchto ľudí sa vytvorila skupina detí vo veku od 7-13 rokov, ktoré navštevovali Face club takmer denne a vytvorili si v ňom aj svoj osobný priestor. Ďalšou skupinou navštevujúcou Face club v roku 2016 boli mladí muži vo veku od 17-25 rokov, ktorí navštevovali Face club vo večerných hodinách a čas trávili hraním ping-pongu. Najčastejším dôvodom navštívenia Face clubu v roku 2016 boli ponúkané, či už pravidelne alebo nepravidelné aktivity, ktoré Face club zorganizoval vďaka dobrovoľníkom.

Svoje čestné miesto si v bohatom programe Faceclubu našiel aj ples pre mladých, ktorý sa konal už po 4. krát. Obľúbene kreatívne dielne, ktoré plnia úlohu artterapie, si obľúbili aj mladé mamičky, ktoré učia deti zaujímavé techniky ručných prác. Pravidelne sa organizovali aj športové turnaje, kde bol najväčší záujem o kalčetový a stolnotenisový turnaj. Mimoriadny úspech mala konferencia Mladí mladým, či projekt s názvom Živá knižnica, kde predstavovali reálni ľudia živé knihy a prítomným rozprávali na vybranú tému o svojich životných skúsenostiach. Okrem iného sa konala aj oslava 5. narodenín fungovania Face clubu, či aktivity ako Jump day, karneval a pod. Dobrovoľníci z Face clubu sa zúčastnili aj dvoch medzinárodných školení, víkendových školení dobrovoľníkov, mládežníckej výmeny, či medzinárodného mládežníckeho festivalu v Nemecku. Už tretí rok bol klub otvorený pre deti aj v dopoludňajších hodinách a to prostredníctvom Herného doobedia počas letných prázdnin. Faceclub organizoval aj rôzne diskotéky a mnoho tradičných rokmi zabehnutých aktivít. V roku 2016 sa populárne stali výlety do kina na rôzne filmové predstavenia. Faceclub bol aktívny aj na mestských akciách Spišskej Belej. Azda najatraktívnejším a najzaujímavejším momentom roka 2016 bola realizácia projektu Po stopách našich predkov a od júla 2016 rezonovala v priestoroch klubu téma slovenských ľudových tradícií. Mnoho aktivít Face clubu boli podporené nadáciou pre deti Slovenska z fondu Hodina Deťom.

Celé znenie správy nájdete v prílohe článku.

 

Názov prílohy Odkaz
Správa o činnosti Face clubu 2016 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X