hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 114

Vytvorenie školskej zóny pred základnou školou na Moskovskej ulici?

Mesto prichádza s pracovným návrhom na zriadenie tzv. školskej zóny pred Základnou školou J. M. Petzvala na Moskovskej ulici v Spišskej Belej. V zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách je možné vytvoriť takúto zónu osadením nového zvislého dopravného značenia. Pracovný návrh dopravnej štúdie je v zverejnený v prílohe.

Cieľom tohto návrhu je v prvom rade zvýšiť bezpečnosť žiakov školy pred samotnou školou, kde v tomto prípade dochádza v pomerne úzkom (zúženom) priestore k častej kolízii detí (ako chodcov) a vozidiel (najmä rodičov voziacich detí do školy). Týmto opatrením sa zároveň chránia aj samotní vodiči, ktorí aj vďaka týmto dopravným značkám budú musieť zvýšiť pozornosť a prispôsobiť sa novým pravidlám. Podľa zákona v školskej zóne chodci smú používať cestu v celej jej šírke (na rozdiel od ostatných klasických ciest, kde musia chodci chodiť len po chodníkoch a ak nie sú, tak po krajnici (okraji cesty) a cesta je prioritne určená pre autá a nie pre chodcov). V školskej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km/h, pritom je povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť.

Spolu s touto školskou zónou sa zároveň na ceste pred základnou školou medzi ul. 1. mája a Kúpeľnou ulicou navrhuje zriadiť aj jednosmerná premávka. Existujúca miestna komunikácia je úzka – jej šírka je cca 4 – 4,5 m. V úseku od vstupnej brány školy až po garáže na Kúpeľnej ulici je potrebné dobudovať chýbajúci chodník (popred telocvičňou, posilňovňou a parkoviskom). A teda ak sa má na tejto ceste vybudovať širší chodník (cca 2-2,5 m) po celej dĺžke, tak cesta bude môcť zostať v šírke pre jeden jazdný pruh a preto sa navrhuje jednosmerná premávka („jednosmerka“). Zriadenie tejto jednosmerky má za cieľ aj sprehľadniť premávku vozidiel pred samotnou školou (najmä v určitých kritických časoch – ráno a popoludní) – teda aby sa na úzkej ceste jazdilo v jednom, nie v oboch smeroch a tak zvýšiť plynulosť cestnej premávky a najmä bezpečnosť chodcov i vodičov.

Uvedený návrh je určený na ďalšiu diskusiu. Vaše pripomienky môžete zasielať mailom na jneupauerova@spisskabela.sk v lehote do 13. apríla 2017. Predpokladá sa, že koncom apríla bude o tomto návrhu definitívne rozhodovať mestské zastupiteľstvo.

Názov prílohy Odkaz
školská zóna Moskovská - doplnené 1.3.2017 Stiahnuť

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu