Výročná schôdza belianskych rybárov

V sobotu 4. marca 2017 sa uskutočnila výročná členská schôdza Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Spišskej Belej. Zo 149 člennej základne bolo prítomných len 43 rybárov. Predmetom rokovania tejto schôdze, ktorú viedol predseda organizácie Michal Pitoňák, bolo zhodnotenie činnosti organizácie za rok 2016. Rybári zhodnotili výsledky rybárskej sezóny z pohľadu starostlivosti o revír a jeho zarybnenie a bilancovali aj svoje úlovky. Zhodnotili aj svoju spoločensko-kultúrnu činnosť a samotné finančné hospodárenie organizácie. Tajomník organizácie Ladislav Smrek pri prednesení výročnej správy poďakoval mestu i mestskej polícii za spoluprácu a podporu pri ochrane revíra, ako aj pri spoločnom postupe pri riešení problémov s bobrími hrádzami na Belianskom potoku. Primátor mesta Štefan Bieľak počas tejto schôdze vyzdvihol prínos činnosti tejto miestnej organizácie, ako aj ich účasť na Dňoch mesta, či organizovaní rybárskych pretekov vrátane 48 hodinových pretekov Beliansky kapor. Prítomní rybári sa v diskusii pýtali primátora mesta na aktuálny stav projektu modernizácie okolia Belianskeho rybníka i projektu Zemiansky dvor Šarpanec, keďže oba projekty sa dotýkajú aj miestnych rybárov. Diskutovalo sa aj o privátnom zámere výstavby malej vodnej elektrárne na rieke Poprad v katastri obce Krížová Ves. A na záver už len pozvanie: Rybárske preteky pri otvorení novej rybárskej sezóny sa uskutočnia v sobotu 13. mája 2017 a 48 hodinové preteky Beliansky kapor v dňoch 11.-13. augusta 2017. Petrov ZDAR ! Viac informácii nájdete na http://mosrzspisskabela.sk/

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X