Športové, rekreačné a oddychové zariadenia mesta Spišská Belá prešli v roku 2016 čiastočnými či kompletnými úpravami

Stručná správa o činnosti Správy športových, rekreačných a oddychových zariadení mesta Spišská Belá za rok 2016

Správa športových, rekreačných a oddychových zariadení mesta Spišská Belá je organizačne súčasťou štruktúry mesta (mestského úradu) od februára 2012. Jej cieľom je zabezpečiť komplexnú prevádzku (správu a údržbu) nižšie uvedených zariadení mesta a tak zabezpečiť prevádzkovanie týchto zariadení na požadovanej kvalitatívnej úrovni pre obyvateľov mesta Spišská Belá, ale aj pre širokú verejnosť z blízkeho okolia.

  1. Správa futbalového štadióna

Počas roka okrem domácich futbalistov využívali futbalový štadión aj iné kluby najmä počas zimnej prípravy (január – marec). Z prenájmu hracej plochy sme do rozpočtu mesta získali príjem 1500,-EUR za rok 2016.

V roku 2016 sa na futbalovom štadióne vykonali údržby rôzneho charakteru: Opravy oplotenia – sietí poškodených silným vetrom; pravidelná údržba trávnika – zametanie granulátu – 2x mesačne; komplexná údržba umelého trávnika; vyčistenie trávnika a dosypanie granulátu; kosenie a zametanie okolia; údržba celej budovy štadiónu.

Na futbalovom štadióne sa zabezpečovali aj akcie pre mesto a školy (kopanie 11-tok, zápas kňazov, challangeday, atď.)

  1. Správa hokejového ihriska na Tatranskej ulici

V roku 2016 sa vykonala nasledovná údržba: Oprava svetiel na vonkajšie osvetlenie; oprava sieti a oplotenia areálu; oprava okapovej ríny; oprava vnútorných priestorov a bežná údržba budovy.

  1. Správa športového areálu Moskovská

V roku 2016 sa vykonala nasledovná údržba: oprava oplotenia a sieti; oprava poškodených preliezok; kompletná rekonštrukcia detského ihriska a kompletná rekonštrukcia futbalového ihriska s umelou trávou; bežná údržba celého areálu.

  1. Správa malého viacúčelového ihriska na Tatranskej ulici

V roku 2016 sa vykonala len bežná údržba v zmysle smernice, nebolo potrebne vykonať žiadne opravy.

  1. Správa mestských verejných detských ihrísk (Mierová, Družstevná, Moskovská)

V roku 2016 sa vykonala nasledovná údržba: oprava a výmena schodov na preliezkach na Mierovej ulici, náter komponentov detského ihriska, oprava lavičiek.

  1. Správa Cyklotrasy Spišská Belá – Tatranská Kotlina

V roku 2016 sa vykonala nasledovná údržba: oprava poškodených častí prístreškov; oprava odpadkových košov; oprava reklamných a informačných tabúľ, natieranie celej drevenej konštrukcie mostov, natieranie celej drevenej konštrukcie tabúľ; pravidelné kosenie a zametanie a zber odpadkov.

  1. Správa oddychovej zóny Beliansky rybník

V roku 2016 sa vykonala nasledovná údržba: oprava rampy na vstupe; klčovanie kríkov a náletových drevín okolo potoka a následné mulčovanie; oprava odpadkových košov; oprava lavičiek; čiastočná oprava detského ihriska a výmena piesku v pieskovisku.

  1. Futbalové ihrisko v Strážkach

V roku 2016 sa vykonala nasledovná údržba: občasné kosenie; oprava zábradlia pri vstupe a oplotenia.

Práce boli zabezpečené aj v spolupráci s MOS.

Celé znenie správy nájdete v prílohe článku.

 

Názov prílohy Odkaz
Správa o činnosti Správy športových, rekreačných a oddychových zariadení mesta Spišská Belá za rok 2016 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X