Schválenie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2017 na verejnoprospešné účely

Na  zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 2. marca 2017 poslanci schválili poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2017 na verejnoprospešné účely pre organizácie pôsobiace na území mesta. Žiadatelia v zmysle platného VZN mesta mohli podávať svoje žiadosti do 31.10.2016. Poslanci akceptovali predložený návrh dotácii určenej hodnotiacej komisie. Zoznam schválených dotácii aj s komentárom je uvedený v prílohe.

Názov prílohy Odkaz
dotácie 2017 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X