Autor článku Edita Svocáková

Akcelerujeme mladých

V priebehu marca prebehli pod záštitou občianskeho združenia Expression dva zaujímavé workshopy na  tému timemanažmentu a podnikania, ktoré boli otvorené širokej verejnosti.…

KOCR Severovýchod Slovenska bilancovala rok 2018

Šiesty rok fungovania Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska (ďalej len KOCR)  sumarizovali jej členovia na zasadnutí valného zhromaždenia, ktoré…