Druhá splátka dane z nehnuteľností a TKO za rok 2019

Mesto Spišská Belá, ako správca dane,  pripomína daňovníkom, že je potrebné uhradiť druhú splátku dane z nehnuteľností a poplatku za tuhý komunálny odpad (TKO). Výmery o konkrétnej výške vyrubených daní a poplatkov za TKO boli daňovníkom doručené v máji 2019. Niektorí dane a poplatky za TKO zaplatili naraz, niektorí si úhradu rozdelili do dvoch splátok.

Mesto Spišská Belá momentálne eviduje do 700 daňovníkov, ktorí nemajú uhradené spomínané poplatky vôbec alebo uhradili iba prvú splátku.

Pripomíname daňovníkom v našom meste, aby si svoje podlžnosti vyrovnali do konca septembra 2019. Začiatkom októbra mesto Spišská Belá začne tým daňovníkom, ktorí si svoju povinnosť nesplnili, zasielať oficiálne písomné výzvy na úhradu dane z nehnuteľností a poplatkov za TKO.

Predmetné poplatky môžete uhradiť osobne v pracovných dňoch v úradných hodinách v pokladni na prízemí Mestského úradu Spišská Belá – č. dverí 2, alebo prevodom na účty uvedené v rozhodnutiach, ktoré daňovníci prevzali.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X