Online svet a jeho nástrahy

Je internet naozaj vynálezom, ktorý nás civilizačne posúva dopredu? Aké trendy vo virtuálnom priestore prevládajú u mladých? V čom sú nástrahy internetu? Potrebujú deti a mladí hranice vo využívaní technologických hračiek? Potrebujú časové limity? Majú rodičia či učitelia za porušenie nastavených pravidiel trestať? Potrebujeme doma či v škole nedigitálne zóny?

Aj na tieto a mnohé ďalšie otázky sa hľadali a nachádzali odpovede na seminári s detskou psychologičkou Mgr. Máriou Tóthovou Šimčákovou, ktorý sa konal v stredu 25. septembra v našom meste. Takmer dvadsať prihlásených pedagógov z oboch spišskobelianskych základných škôl sa stretlo na mestskom úrade na neformálnom vzdelávaní organizovanom Face clubom. Účastníci seminára sa so skúsenou odborníčkou zahĺbili do nadmieru aktuálnej problematiky súčasnosti.

Pozvaná psychologička komunikovala na témy, s ktorými sa stretávajú deti aj dospelí každý deň pri práci s internetom a ktoré je potrebné kvôli bezpečnosti v online svete pravidelne otvárať. Okrem internetu sa workshop dotkol aj tém mobilných telefónov, kyberšikany či výberu vhodného obsahu, či už ide o televízne programy alebo online stránky.

Vďaka tomuto semináru sa učitelia dozvedeli o sústavných reálnych hrozbách a závislostiach od internetu, ktoré pozvaná odborníčka v praxi rieši. Odporúčania a návody na riešenie problémov v školách (i v rodinách) súvisiacich s digitálnou súčasnosťou a jej neustálym vývojom, ktorému autority často v porovnaní s deťmi nestačia, sú vďačnou devízou, s ktorou účastníci seminára odchádzali.

Na štvrtok 26. septembra je pripravený workshop s detskou psychologičkou Mgr. Máriou Tóthovou Šimčákovou  na tému Online svet a jeho nástrahy pre žiakov oboch našich základných škôl.

Seminár sa uskutočnil s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Iuventy.

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X