Múzeum špeciálneho školstva v Levoči prináša novinky

Levočské múzeum špeciálneho  školstva aktuálne prináša hneď dve novinky.  Prvou je fakt, že zjednodušilo prístup imobilným návštevníkom, druhou je nová výstava, ktorá  otvára citlivú tému.
Hovoriť o citlivej téme umelého oplodnenia  sa rozhodlo aj Múzeum špeciálneho školstva v Levoči.  Keďže samotné múzeum je profilované ako špeciálne, s aktuálnou výstavou na tému umelých zásahov do reprodukcie človeka ponúka aj novinku – vďaka schodiskovému stoličkovému výťahu tu radi privítajú už aj imobilných návštevníkov.
Levočské múzeum školstva chce prostredníctvom výstavy Život zo skúmavky upriamiť pozornosť na význam pohlavného rozmnožovania, ako dôležitého faktora pre udržanie biodiverzity v prírode. Zároveň reflektuje tému výchovy k rodičovstvu či rizík spojených s potratmi. „Výstava sa, okrem iného, zamýšľa aj nad činiteľmi spôsobujúcimi zhoršenie prirodzených schopností rozmnožovania sa u človeka. Kladie otázku, či problémom prirodzeného počatia sú infekcie, nezdravá výživa alebo nezdravý životný štýl či stres,“ uviedla Štefánia Petreková, vedúca múzea.
Odborné informácie výstavy dopĺňajú trojrozmerné učebné pomôcky. Zapožičané sú priamo zo stredných odborných škôl, poskytujúcich vzdelanie v danom odbore. Nechýbajú ani historické múzejné exponáty. Výstava bude sprístupnená do konca októbra 2019.

Súčasťou výstavy sú aj sprievodné podujatia. „V týždni od  23. do 27. septembra 2019 sa uskutočnili Rozhovory s aktivistami občianskeho združenia Mladí ľudia a život. Hlavnými témami besied boli partnerské vzťahy, gynekológia, zodpovedný prístup k pohlavnému životu a pohlavne prenosné infekcie,“  doplnila Š. Petreková.
Múzeum špeciálneho školstva v Levoči bude po prvý raz i súčasťou celoeurópskeho podujatia Európska noc výskumníkov. Odštartuje ho 27. septembra 2019  (piatok) o 15.00 hodine popoludním s odborníkom. Hosťom besedy bude MUDr. P. Hladký, vedúci lekár centra asistovanej reprodukcie. Popoludnie s voľným vstupom je určené nielen lekárom, ale aj budúcim mamičkám či širokej verejnosti. Priestor dostanú v otvorenej diskusii.

Kontakt – Múzeum špeciálneho školstva v Levoči
mss.levoca@gmail.com, mssl@cvtisr.sk

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X