Workshop – pohyb ako nástroj zdravého životného štýlu

V sobotu 21. septembra sa pod záštitou občianskeho združenia Expression uskutočnil workshop o pohybe s kondičným trénerom detí a mládeže a zakladateľom konceptu Enjoy Sports Milanom Stašom. Cieľom tohto workshopu bolo naučiť účastníkov ako cvičiť technicky správne, ako sa pri cvičení nezraniť, objasniť dôležitosť pohybu v každodennom živote, ale aj upozorniť na 4 nosné oblasti správneho fungovania ľudského organizmu, ktorými sú fyzická pohoda, psychická pohoda, regenerácia a výživa.

Súčasťou seminára bola aj praktická ukážka siedmich základných pohybových štandardov  za pomoci jednoduchých a finančne nenáročných pomôcok, kedy lektor účastníkov naučil tieto cviky robiť technicky správne, ale ich aj upozornil na ich nesprávnu formu a jej následky pri dlhodobom vykonávaní.

Toto podujatie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež 2014 – 2020, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Miriam Zoričáková, Expression, o. z.

 

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X