Detský čin roka 2019 s nomináciou našich

Detský čin roka je projekt, ktorý v tomto roku vstúpil do 19. ročníka. Medzi aktuálne nominovanými činmi je aj skutok dvoch žiačok zo ZŠ M. R. Štefánika v Spišskej Belej.  Projekt motivuje deti, aby konali dobré skutky a pomáha deťom – budúcim dospelým – zorientovať sa v hodnotách, dáva im šancu pochopiť cez skutočné príbehy, čo je dobré, a čo zlé. Záštitu nad Detským činom roka prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Každoročne projekt prechádza cez niekoľko etáp – od konania dobrých skutkov deťmi, cez ich prihlasovanie do súťaže, hlasovanie detskej poroty – až po decembrové vyhlásenie  výsledkov.

V tomto roku na výzvu organizátorov konať dobré skutky a informovať o nich zareagovali deti a detské kolektívy zo 77 škôl na celom Slovensku. Spomedzi všetkých skutkov výberová komisia navrhla 35 nominácií, ktoré boli zaslané do škôl vo forme brožúry Detský čin roka 2019, aby deti svojím hlasovaním podporili dobro svojich rovesníkov. Takáto detská porota rozhodne o tohtoročných oceneniach v jednotlivých kategóriách. V kategórii Pomoc v rodine je nominovaný dobrý skutok dvoch sestier – žiačok ZŠ M. R. Štefánika v Spišskej Belej, za ktorý tiež môžete hlasovať. Do hlasovania sa môžu zapojiť žiaci 1. – 9. ročníka základných škôl a špeciálnych základných škôl a žiaci prímy až kvarty osemročných gymnázií.

Deti môžu hlasovať do 30. novembra 2019. Hlasovať je možné aj prostredníctvom internetu na adrese www.detskycin.sk.

Každý z autorov dobrého skutku, ktorý získa najväčšiu podporu detí vo svojej kategórii, bude vyhlásený za držiteľa ocenenia Detský čin roka 2019 a odmenený vecnou cenou.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X