Autor článku Edita Svocáková

Burza hračiek pomohla

Dokázať vzdať sa svojho vlastníctva v prospech iných, ktorí to potrebujú viac ako my, je úloha ťažko zvládnuteľná pre mnohých dospelých,…

Nominácie na Športovca 2018 PSK do konca januára

Prešovský samosprávny kraj pripravuje vyhlásenie najúspešnejších športovcov kraja za rok 2018. Ocenených športovcov, ktorí dosiahli vlani najvýraznejšie výsledky, vyberie odborná komisia…

Aplikácia finančnej gramotnosti v základnej škole

Finančná gramotnosť žiakov základných škôl je horúcou témou slovenského  školstva nielen v súvislosti so slabými  výsledkami našich žiakov v medzinárodných testovaniach tejto…
Menu