hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 76

Vláda dáva mestu Spišská Belá ďalších 180 tisíc eur

Kabinet o tomto kroku  rozhodol na výjazdovom rokovaní 23. októbra 2019 v Kežmarku. Celkovo sa vláda Petra Pellegriniho rozhodla pre okres Kežmarok prerozdeliť sumu 1, 295 milióna eur, keďže tento okres patrí medzi najmenej rozvinuté na Slovensku. Pôvodne avizovaný jeden milión eur vláda zvýšila o ďalších 29 tisíc eur. Ako spresnil podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši, z peňazí navyše dostalo finančný balík mesto Kežmarok na dobudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. Suma bola zvýšená na 450 000 eur z pôvodných 245 000 eur. Okrúhlych 100 000 eur poputuje pre Strednú odbornú školu Garbiarska na modernizáciu a rekonštrukcie kuchyne a priestorov.

Spomínaných 180 tisíc eur dostalo mesto Spišská Belá na dobudovanie hokejovo-hokejbalovej haly. Spišská Stará Ves dostane sumu 50 000 eur na rekonštrukciu miestnych chodníkov a komunikácií a na obnovu kultúrneho domu 70 000 eur. Obec Stará Lesná získa od vlády 40.000 eur, ktoré by mali smerovať na obnovu miestnych chodníkov a komunikácií, ale aj 35 000 eur na dofinancovanie rekonštrukcie požiarnej zbrojnice.

Kežmarok je prvým z okresov, ktorý v roku 2016 navrhol akčný plán rozvoja okresu. Cieľom dokumentu, v ktorom pre okres jeho tvorcovia žiadali 55,9 miliónov eur z viacerých zdrojov, bolo pripravované zníženie nezamestnanosti z 23,44 na plánovaných 17,42 percent. Skutočná miera evidovanej nezamestnanosti oproti plánu je v súčasnosti však ešte nižšia. Avizovaná nezamestnanosť k 30. septembru tohto roka je 14,4 percent.
„S veľkým potešením musím konštatovať, že množstvo novovytvorených pracovných miest ďaleko prevyšuje naše pôvodné plány. Vtedy sme si mysleli, že sú to odvážne plány, keď sme chceli viac ako 2 tisíc nových pracovných miest. K dnešnému dňu ich už je viac ako 3 tisíc a ďalšie pracovné miesta vzniknú,“ skonštatoval premiér vlády P. Pellegrini.

Presne pred rokom vláda schválila finančnú pomoc na podporu regiónu okresu v objeme 1,5 milióna eur. Teraz, počas 179. rokovania, vláda rozdelila ďalší balík v objeme presne 1,295 milióna eur.

Vláda poskytne ďalších 8-tisíc eur rímskokatolíckej cirkvi na rekonštrukciu organu v Bazilike sv. Kríža, dotáciu 5-tisíc eur dostane aj cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi na rekonštrukciu fasády kostola v obci Ľubica a Jednota dôchodcov na Slovensku so sídlom v Kežmarku ďalších 2-tisíc eur na organizovanie športových a kultúrnych podujatí. Podporu získal kežmarský hokej na prenájom ľadovej plochy. Oba kluby, Hokejový klub mládeže aj Mestský hokejový klub Kežmarok, dostanú po 6-tisíc eur. Na podporu folklóru v meste Kežmarok vyčlenila vláda 3-tisíc eur, 8-tisíc pôjde na rekonštrukciu terasy pri špeciálnej materskej škole. Vybavenie interiéru v Gréckokatolíckom chráme v Kežmarku bude podporené sumou 3-tisíc eur. Obec Červený Kláštor kabinet podporil sumou 20-tisíc eur, obec Vlková zrekonštruuje chodníky a cesty a vybuduje detské ihrisko za 50-tisíc.

Pridelené financie budú mestu Spišská Belá, ďalším samosprávam i cirkvám a  organizáciám v okrese poskytnuté do 30. novembra 2019.

Zdroj: TASR , FB mesta Kežmarok – oficiálna stránka

 

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu