Štefánik ako novodobý hipster – Cesta do nemožna – možná

Milan Rastislav Štefánik bol predobrazom moderného dobrodruha – novodobého hipstera. V priebehu 90-tich minút má divák príležitosť sledovať najnovší dobrodružný,  životopisno – romantický trikový film pre rodiny podľa skutočných udalostí s názvom Cesta do nemožna. V kežmarskom  kine Iskra film v pondelok 4. novembra 2019 osobne uviedli tvorcovia Noro Držiak (režisér a scenárista), Michal Baláž (scenárista) a Michael Kaboš (producent, scenárista a kameraman).

Hlavný hrdina v celovečernom filme spoznáva cudzie kraje, užíva si bohémsky život v Paríži, zaujíma sa o astronómiu, zdolá Mont Blanc, nafotí prvý československý akt na Tahiti; býva často chorý (problémy a operácie žalúdku a vredov), napriek tomu sa stane pilotom, bojuje proti Rakúsko-Uhorsku, stojí pri zrode prvej demokratickej Československej republiky a na konci stretáva svoju životnú lásku. Obdivuhodné je jeho odhodlanie a vytrvalosť ísť si za svojimi snami a cieľmi napriek všetkým prekážkam. Ako uviedol režisér N. Držiak: ,,Okrem toho všetkého bolo naším cieľom to, aby tam bol humor, aby sa diváci bavili.“ M. Baláž dodáva:,, Ide v podstate o historický film, ale sú v ňom aj sci-fi odkazy a hra s divákmi. Vo filme sú skryté mnohé filmové odkazy, mnoho citácií z iných filmov, ktoré môže divák odkrývať.“

Štefánik sa v podaní herca Tomáša Mischuru predstavil vo filme ako intelektuál, generál, politik, cestovateľ, vedec, vynálezca, astronóm, národný hrdina aj kúzelník, milovník žien a bonviván. Cesta do nemožna však neglorifikuje s pátosom Štefánika. Autori filmu mu chceli dodať ľudský rozmer, vykresliť jeho charakter a priblížiť ho mladému divákovi. M. Kaboš upozornil, že mnohé situácie zobrazené vo filme síce vyzerajú v Štefánikovom živote bláznivo, ale ,, po štúdiu archívnych materiálov a rešeršovaním  je nám jasné, že také naozaj boli. Výroba celého filmu trvala 3,5 až 4 roky.” 

,,Napriek tomu, že je to významná osobnosť a každý má v sietnici vyrytý jeho ikonický portrét generála v tej smiešnej čiapke – je to iba jedna z jeho tvárí a podôb, ktoré vystriedal” zamýšľa sa hlavný scenárista projektu M. Baláž pri otázke, čo ho pri štúdiu osobnosti Štefánikova prekvapilo a pokračuje ,,mal veľa portrétov – s riedkou briadkou parížskeho umeleckého bohéma, po vysokohorského dobrodruha, či opáleného Tahiťana. Pre mňa osobne bolo fascinujúce, že bol vynálezca – keď sa v Prahe vracal večer domov do podnájmu, keď tam študoval, tak mu napadol cestou zlepšovák na výhybky na električky. Prišiel domov, načrtol to a mal to! Nedal si to patentovať, takže z toho nič nemal, ale takýchto vynálezov vymyslel veľmi veľa. “

Michalel Kaboš dodáva:,, Všetko robil s neuveriteľnou ľahkosťou, bol akoby krok dopredu a išiel si za svojím snom. V tom, čo mnohí pokladali za neuskutočniteľné, on išiel za svojím snom, mal vytrvalosť a napriek všetkým prekážkam sa mu podarilo uspieť.”

Film Cesta do nemožna sa odohráva naprieč kontinentmi, paradoxne však štáb za lokáciami nikde necestoval.  Využívali sa animácie, scény sa nakrúcali v štúdiu pred zeleným pozadím a s minimom rekvizít. Film teda kombinuje živú hereckú akciu s digitálnou animáciou vytvorenou v štúdiu a s dokumentárnym archívom. Cesta do nemožna osloví nielen zaujímavou vizuálnou podobou, ale aj originálnou a veľkovýpravnou symfonickou hudbou z pera medzinárodne uznávaného skladateľa a dirigenta Vladimíra Martinku, ktorá umocňuje emócie a prebúdza fantáziu.

,,Vo filme odhaľujeme neznáme momenty zo Štefánikovho života plné drám, emócií a humoru, ako ich zažil alebo mohol zažiť  Štefánik. Nechýba ani množstvo zábavných a groteskných situácií, ktoré vychádzajú z reálnych Štefánikových fotografií a zápiskov spracovaných do atraktívnych filmových scén,”  konštatoval M. Kaboš.
Podľa  N. Držiaka je Štefánikov život veľmi bohatý (na mnohé situácie reagoval veľmi emotívne, búrlivo) a metráž jedného filmu ho nedokáže obsiahnuť. „Nechceli sme mapovať všetky jeho vojenské či politické úspechy a neúspechy. A isté je, že sme nechceli robiť klasický životopis. Hlavná linka je jeho pevné odhodlanie a silná vôľa, niečo, s čím sa môže stotožniť každý človek a môže byť inšpiráciou aj pre mladú generáciu,” vysvetlil režisér.

Film vznikol ako slovensko-česká koprodukcia k 100. výročiu úmrtiu M. R. Štefánika (zomrel 4. mája 1919) a v Kežmarku ho autori filmu odprezentovali presne 4. novembra 2019, čo je 6 mesiacov po 100. výročí tejto tragickej udalosti.

Vzhľadom na to, že aj v našom meste si pripomíname nezmazateľnú stopu M. R. Štefánika pri budovaní našej štátnosti – pomenovaním ulice, čestným názvom základnej školy, sochou M. R. Štefánika  v parku či najnovšie vysadením ruže Generál Štefánik 28.10.2019 – dávame vám do pozornosti film  Cesta do nemožna ako príležitosť hlbšie spoznať osobnosť Milana Rastislava Štefánika.

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X